Edycji 2022 (Grupy 18) kursu Orthodontic Training Seminars of California Dr. Larry’ego Browna

Printer-friendly version
Place: 
Radisson Hotel, Warszawa
City: 
Warszawa
Country: 
Poland
Dates: 
Sat 8 Jan 2022
Sun 9 Jan 2022
Mon 10 Jan 2022
Sat 12 Mar 2022
Sun 13 Mar 2022
Mon 14 Mar 2022
Sat 2 Apr 2022
Sun 3 Apr 2022
Mon 4 Apr 2022
Sat 4 Jun 2022
Sun 5 Jun 2022
Mon 6 Jun 2022
Sat 1 Oct 2022
Sun 2 Oct 2022
Mon 3 Oct 2022

 

Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych przy zastosowaniu
aparatu łuku prostego

Kurs składa się z 5 odrębnych trzydniowych sesji (łącznie obejmuje 15 dni)
Program i terminarz kursu - sesje od 1 do 5, grupa 18

Lokalizacja:  Warszawa 

Daty (zawsze sobota, niedziela, poniedziałek):
1. 
8 -  10 stycznia 2022 r.   
2. 12 - 14 marca 2022 r. 
3. 2 - 4 kwietnia 2022 r. 
4. 4 - 6 czerwca 2022 r. 
5. 1 - 3  października 2022 r.
 

Godziny zajęć każdej z trzydniowych sesji: 
dzień 1: 9:30 - 17:15;
dzień 2: 9.00 – 17.00;
dzień 3: 9.00 - 16.00.
  

Każdego dnia po zajęciach dr Brown i dr Pietruczuk wspomagają lekarzy uczestniczących
w kursie – uczestnicy mają możliwość zadawania im pytań oraz konsultowania przypadków
i uzyskiwania pomocy
w razie problemów w leczeniu swoich pacjentów.

Orthodontic Training Program to seria wszechstronnych szkoleń z zakresu ortodoncji, przeznaczonych dla dentystów ogólnych i ortodontów, zakres tych szkoleń obejmuje tematykę stosowania aparatu łuku prostego. Ich kompletny program pozwala uczestnikom opanować Sztukę Nowoczesnej Ortodoncji, to jest nabyć umiejętności: rozpoznawania problemów ortodontycznych rozwijających się u pacjentów, prawidłowego diagnozowania tych problemów, a wreszcie leczenia tych pacjentów zgodnie z najwyższymi standardami medycznymi
i estetycznymi. Aparat łuku prostego (i jego odmiany) jest obecnie najpopularniejszym stałym aparatem ortodontycznym. Dzięki temu aparatowi dentysta zachowuje absolutną kontrolę
nad leczeniem ortodontycznym.

Stosując w leczeniu system doktora Browna, lekarz może u swoich pacjentów:
1. uzyskać estetyczną harmonię twarzy, warg, szczęk i zębów;  
2. przeprowadzić leczenie większości młodszych pacjentów bez ekstrakcji, wykorzystując modyfikację wzrostu;  
3. doprowadzić do uzyskania optymalnej okluzji;  
4. uzyskać piękny uśmiech i ładny wygląd twarzy.
System doktora Browna został zweryfikowany wieloletnim użytkowaniem, jest stosowany
z powodzeniem przez tysiące lekarzy na całym świecie. 

Dla Państwa wygody, w ramach pomocy w początkowym okresie kariery ortodontycznej, LBOrthodontics oferuje możliwość zakupu w atrakcyjnych cenach wszystkich narzędzi oraz innych materiałów ortodontycznych potrzebnych do ćwiczeń warsztatowych na szkoleniu
i niezbędnych do rozpoczęcia ortodontycznego leczenia pacjentów systemem doktora Browna.  

Na każdej sesji kursu wszyscy jej uczestnicy w cenie szkolenia otrzymują wielostronicowy szczegółowy skrypt. 

Dla uczestników kursu bardzo istotną pomocą jest 700-stronicowy, barwny podręcznik autorstwa dr. Browna „The Art of Modern Orthodontics” („Sztuka nowoczesnej ortodoncji”), gdyż dostarcza on szczegółowej wiedzy odnośnie tego, jak stosować system leczenia ortodontycznego Dr. Browna, ponadto po ukończeniu kursu umożliwi on powtarzanie zdobytych wiadomości.

Sesja 1:   8 - 10 stycznia 2022 r.

Ta trzydniowa sesja została zorganizowana tak, by uczestniczący w niej lekarze zrozumieli działanie aparatu łuku prostego i dowiedzieli się dzięki czemu tak dobrze pełni swoją rolę.

Uczestnicy poznają:

 • Prawidłowe techniki pracy z aparatem łuku prostego: przyklejanie zamków metodą bezpośrednią oraz zakładanie pierścieni na trzonowce.
 • Różne schematy pozycjonowania zamków, które przy leczeniu różnego rodzaju wad zgryzu są stosowane dla uzyskania pożądanych rezultatów.
 • System łuków aparatu łuku prostego:

Termoaktywne łuki niklowo - tytanowe (HA NiTi) oddziałują najbardziej optymalnymi spośród dostępnych obecnie sił, są wysoce elastyczne i pozwalają uzyskiwać najlepsze efekty.
Są używane z początkowej fazie leczenia, podczas niwelacji łuków zębowych, oraz w późniejszej - fazie finalizacji.

Łuk stalowy 19x25 – „łuk roboczy”: stosowany w fazie, w której zęby i/lub żuchwa
są przemieszczane przy pomocy większych sił.

 • Jak zakładać, dobierać i dopasowywać łuki.
 • Podstawowe elementy pomocnicze aparatu łuku prostego.
 • Narzędzia stosowane w systemie leczenia doktora Browna.

Ćwiczenia warsztatowe sesji 1.  obejmują:

 • przyklejanie zamków
 • zakładanie pierścieni na trzonowce
 • przyklejanie rurek do trzonowców
 • zakładanie różnego rodzaju separatorów
 • zakładanie ligatur elastomerowych
 • zakładanie sprężynek otwartych
 • zakładanie sprężynek służących do zamykania przestrzeni (zamkniętych)
 • zakładanie łańcuszków elastycznych
 • zakładanie wyciągów wewnątrzustnych
 • wykonywanie dogięć bend-back w okolicy trzonowców
 • dowiązywanie łuków.   

Dzień 1:

Wykład: Aparat łuku prostego.

„Przyklejanie zamków zapewniające sukces” stosowanie systemu pozycjonowania zamków doktora Browna.

 • W jaki sposób i dlaczego system ten działa tak dobrze.
 • Omówienie, wprowadzenie i wideoprezentacja przyklejania zamków oraz cementowania pierścieni i przyklejania rurek na trzonowce przy użyciu materiałów światłoutwardzalnych.
 • Podstawy biomechaniki aparatu łuku prostego.
 • Zakładanie łuków używanych w fazie niwelacji i szeregowania większości przypadków ortodontycznych.
 • Demonstracja stosowanych narzędzi.   
 • Film instruktażowy prezentujący przeprowadzenie tych procedur na pacjencie.
 • Wideodemonstracje zakładania przyczepów aparatu łuku prostego (zamków, pierścieni) oraz wszystkich elementów pomocniczych.

Ćwiczenia warsztatowe na typodontach: na typodontach zostaną wykonane następujące ćwiczenia: 

 • Przyklejanie zamków oraz pierścieni i rurek na trzonowce (przy użyciu jednoskładnikowych klejących materiałów światłoutwardzalnych).
 • Zakładanie i dopasowywanie łuków stosowanych w fazie niwelacji i szeregowania większości przypadków.
 • Zakładanie ligatur elastomerowych dowiązujących łuk do zamków.

Dodatkowe ćwiczenia na typodontach:

 • Zakładanie separatorów elastomerowych, przygotowujących do zakładania pierścieni.
 • Zakładanie sprężynek otwartych służących do zyskiwania przestrzeni.
 • Zakładanie sprężynek zamkniętych (służących do zamykania szpar).
 • Zakładanie łańcuszków elastycznych.
 • Wykonywanie dogięć bend-back w okolicy trzonowców.

Dzień 2.:

Ćwiczenia warsztatowe ta typodontach:

 • Ćwiczenia: kontynuacja i dokończenie ćwiczeń z dnia 1.  

Wykład:

 • Łuk stalowy 19x25: „łuk roboczy”.
 • Biomechanika i zastosowanie wewnątrzustnych wyciągów klasy II i klasy III do korekcji wad zgryzu i do zamykania przestrzeni w przypadkach ekstrakcyjnych.
 • „Wyciągi specjalne” używane do specjalnych zastosowań, takich jak doguzkowywanie zgryzu lub domykanie zgryzu otwartego.
 • Biomechanika sił klasy I, czyli sił oddziałujących w obrębie jednego łuku, wykorzystywanych do zamykania przestrzeni.  
 • Wyciągi klasy I
 • Sprężynki zamknięte NiTi
 • Łańcuszki elastyczne.

Ćwiczenia warsztatowe na typodontach:

 • Zakładanie łuku stalowego 19x25 na łuk szczęki. 
 • Zakładanie na typodont wyciągów klasy I, II i III oraz „wyciągów specjalnych”.
 • Zakładanie 200-gramowej sprężynki zamkniętej NiTi służącej do obustronnego zamykania przestrzeni. 

Dzień 3.:

Wykład:

Prezentacja przypadków klinicznych: prezentacje przypadków klinicznych demonstrują
jak stawiać diagnozę i jak następnie „krok po kroku” prowadzić leczenie typowych, codziennie zgłaszających się do gabinetów, pacjentów ortodontycznych.

 • Przypadki pacjentów w fazie uzębienia mieszanego i w wieku nastoletnim:

Leczenie pacjentów z wadami kl. II i kl. III przy użyciu aparatu łuku prostego, łuków
i wyciągów wewnątrzustnych.

 • Leczenie przypadku ekstrakcyjnego przy wykorzystaniu „mechaniki poślizgu"
  w kl. I oraz masowego zamykania przestrzeni. 

Podczas każdej sesji zaprezentowane zostaną przypadki autentycznych pacjentów, które zademonstrują zmiany zachodzące podczas kolejnych miesięcy leczenia pod wpływem zastosowanych sił. Przypadki te stanowią instruktaż stawiania diagnozy i planowania mechaniki leczenia oraz ułatwiają naukę przewidywania przebiegu oraz wyniku leczenia ortodontycznego jeszcze przed jego rozpoczęciem. W oparciu o te przypadki dr Brown omówi następujące zagadnienia:

 • Podstawy teorii ludzkich wzorców wzrostu oraz powstawania wad zgryzu. 
 • „Diagnoza estetyczna” dr. Browna
 • Ocena modelu diagnostycznego   
 • Uproszczona i łatwa w użyciu analiza rentgenowskiego zdjęcia cefalometrycznego i szkicu cefalometrycznego
 • Podstawy biomechaniki wykorzystywanej w leczeniu
 • Szczegóły mechaniki zastosowanej w rzeczywistości w leczeniu danego pacjenta
 • Potencjalne problemy, na które należy zwracać uwagę podczas leczenia
 • Finalizacja leczenia, zapewniająca uzyskanie optymalnej okluzji oraz harmonii estetycznej twarzy, szczęk, zębów i uśmiechu.  

Po ukończeniu sesji 1. wszyscy uczestniczący w niej dentyści, nawet ci, którzy nigdy wcześniej nie zakładali ani nie stosowali aparatów łuku prostego, będą już potrafili planować, jak należy stosować te aparaty, aby skutecznie korygować wady zgryzu oraz będą oni umieli lepiej diagnozować pacjentów przed rozpoczęciem leczenia - będą mieć umiejętności pozwalające
na rozpoczęcie leczenia ortodontycznego. 

 

Sesja 2:  12 - 14 marca 2022 r.       

Pierwsza połowa dnia 1.:

Wykład:

Cefalometria

 • Jak interpretować cefalometryczne zdjęcia rentgenowskie i wyniki analizy cefalometrycznej.
 • Omówienie i instruktaż wykonywania szkiców cefalometrycznych i analizy cefalometrycznej.

Ćwiczenia warsztatowe:

Ćwiczenia warsztatowe z wykonywania szkicu cefalometrycznego i analizy cefalometrycznej zostaną wykonane przez uczestników przy użyciu komputerowego programu dr. Larry’ego Browna (LBO) do wykonywania szkicu i analizy cefalometrycznej (copyright dr Larry Brown). Program ten sprawia, że przeprowadzenie analizy staje znacznie łatwiejsze i bardziej precyzyjne, niż wykonane ręcznie bądź przy pomocy innego oprogramowania. Dzięki temu programowi wykonanie podstawowego szkicu oraz otrzymanie pełnej analizy cefalometrycznej metodą dr. Larry’ego Browna zajmuje zaledwie kilka minut, co pozwala zaoszczędzić czas.

Aby w pełni skorzystać z zajęć praktycznych, niezbędne jest dysponowanie własnym komputerem z zakupionym i zainstalowanym programemUczestnicy kursu, zamawiając program przed sesją 2., mogą skorzystać ze specjalnej oferty - płatności w trzech ratach.
UWAGA: na kurs prosimy koniecznie zabierać komputery z myszkami.

Jeżeli ktoś z uczestników nie będzie zdecydowany na zakup pełnej wersji programu, powinien nabyć licencję 30-dniową, w cenie 30 € (140 zł). Po zakupie uczestnik może uczestniczyć
w ćwiczeniach praktycznych, a później testować program na zdjęciach rentgenowskich własnych pacjentów, w razie potrzeby uzyskując u nas odpowiedzi na mogące pojawić się pytania.
W tej sprawie prosimy o kontakt z Rajmundem Chmielewskim na minimum
2 tygodnie przed kursem - nr tel. 690 526 526. W razie późniejszego zakupu bezterminowej licencji programu LBO, opłata za licencję czasową zostanie odliczona od jej ceny.

- Jeżeli uczestnik nie zakupi żadnej z wyżej opisanych licencji, będzie mógł śledzić objaśnienia na wydruku zdjęcia cefalometrycznego wykorzystywanego do ćwiczeń z analizy, aby w ten sposób opanować interpretację analizy. 

- W trakcie tych zajęć praktycznych nie będzie wykonywane ćwiczenie „ręcznego wykonywania szkicu.”

Wykład:

 • Diagnoza estetyczna: „Analiza Estetyczna” połączona z analizą cefalometryczną.

Druga połowa dnia 1.:

Wykład:

 • Omówienie, instruktaż i prezentacja na żywo dopasowywania łuków stalowych 19x25.
 • Biomechanika łuku roboczego.

Ćwiczenia warsztatowe na typodontach:

Dopasowywanie łuku stalowego 19x25 z haczykami:

 • Formowanie łuku.
 • Wykonywanie „dogięcia kołyskowego”.
 • Torkowanie i odtorkowywanie łuku. 

Ćwiczenia warsztatowe:

 • Demonstracja stosowania „lock-stopów” służących do zatrzymywania zębów,
  a także do ich przesuwania po łuku, gdy są stosowane łącznie z otwartymi sprężynkami NiTi.

Ćwiczenia warsztatowe na typodontach:

 • zakładanie 200 g sprężynki zamkniętej od 1. trzonowca do kła
  lub przedtrzonowca. Jest to zabieg wykonywany przy zamykaniu przestrzeni w leczeniu ekstrakcyjnym.

Wykład:

Prezentacja przypadków klinicznych leczenia ortodontycznego pacjentów nastoletnich.

Diagnoza, planowanie leczenia, mechanika i biomechanika międzyszczękowych wyciągów elastycznych stosowanych z aparatem łuku prostego u pacjentów nastoletnich.

 • Zgryz głęboki z kl. II,
 • Zgryz otwarty z kl. II,
 • Kl. III. 

Dzień 2.:

Pierwsza część dnia 2.:

Wykład:

 • Kontynuacja: leczenie pacjentów w wieku nastoletnim.

Druga część dnia 2. i dzień 3.:

Wykład:

 • Leczenie ekstrakcyjne wad zgryzu kl. I i kl. II u pacjentów dorosłych:
 • Objaśnienie i omówienie tematu zamykania przestrzeni przy użyciu „mechaniki poślizgu" siłami kl. I, kl. II i kl. III.
 • Kamuflażowe leczenie kl. II.
 • Omówienie biomechaniki zamykania przestrzeni.
 • Różne typy zakotwienia.

Zakotwienie maksymalne

Zakotwienie umiarkowane

Zakotwienie minimalne

 • Jak uzyskać zakotwienie.
 • Masowe (en masse) zamykanie przestrzeni.
 • Dystalizacja kłów w pierwszej kolejności przy użyciu sprężynek zamkniętych
  i wewnątrzustnych wyciągów kl. I.
 • Teoria 10-godzinnego oddziaływania siły: korzystając z niej można przemieszczać zęby i uzyskiwać zakotwienie.

Prezentacja przypadków klinicznych:

Ekstrakcyjne leczenie kl. I.

Kamuflażowe leczenie ekstrakcyjne kl. II.

 • Stosowanie różnych systemów zakotwienia.
 • Wewnątrzustne wyciągi kl. I i kl. II stosowane w przypadkach ekstrakcyjnych.
 • Stosowanie sprężynek zamkniętych NiTi.
 • Stosowanie łańcuszków elastycznych.

 

Sesja 3: 2 - 4 kwietnia 2022 r.     

Dzień 1. i 2.:

Wykład:

 • Zastosowanie łuków intruzyjnych (otwierających zgryz) w przypadkach uzębienia mieszanego: beta-tytanowy (β-Ti) łuk intruzyjny 16x22. Łuki intruzyjne 16x22 β-Ti są wykorzystywane do intruzji siekaczy, otwierania zgryzu
  i niwelacji łuków u pacjentów w fazie uzębienia mieszanego.
 • Zastosowanie łuków NiTi z odwróconą krzywą Spee (RCS) w przypadkach zgryzu głębokiego u pacjentów nastoletnich i dorosłych. Preformowane łuki NiTi RCS są wykorzystywane do intruzji siekaczy, otwierania zgryzu i niwelacji łuków zębowych u pacjentów nastoletnich i dorosłych. 
 • Omówiony i porównany z nimi zostanie także łuk utility 16x16.  

Wykład:

Omówienie zagadnienia stosowania termoaktywnych niklowo-tytanowych (HA NiTi) ekspanderów podniebiennych oraz termoaktywnych niklowo-tytanowych (HA NiTi) rotatorów trzonowców:

 • Aparaty prefabrykowane i preprogramowane. Oddziałując optymalnymi siłami pochodzącymi od stopu termoaktywnego, aparaty te prowadzą do ekspansji podniebienia, dystorotacji i dystalizacji pierwszych trzonowców w sposób automatyczny, a zarazem łagodniejszy, niż stałe aparaty stalowe, których zasadą działania jest rozrywanie szwu podniebiennego.
 • Ich zakładanie w jamie ustnej jest łatwe.
 • Po założeniu nie wymagają żadnych regulacji.
 • Z punktu widzenia biomechaniki: oddziałują optymalną, biologiczną, aktywowaną termicznie siłą, w przeciwieństwie do dużych sił pochodzących od elementów stalowych.

Ćwiczenia warsztatowe na typodontach:

 • Wykonywanie i zakładanie łuku intruzyjnego 16x22 β-Ti. 
 • Zakładanie termoaktywnego niklowo-tytanowego podniebiennego rotatora trzonowców.
 • Demonstracja zakładania łuku z odwróconą krzywą Spee (RCS) 17x25 NiTi. 

Wykład:

 • Prezentacja przypadków klinicznych pacjentów w fazie uzębienia mieszanego wczesnej do środkowej, ze zgryzem głębokim (którego korekcję - otwarcie - uzyskano przy zastosowaniu łuków intruzyjnych) oraz pacjentów
  ze zgryzem otwartym.
 • Prezentacja przypadków pacjentów w wieku nastoletnim, u których zastosowano łuki NiTi z odwróconą krzywą Spee do otwarcia zgryzu i niwelacji łuków zębowych. 
 • Prezentacja przypadków klinicznych pacjentów w fazie uzębienia mieszanego wczesnej i środkowej, z poważnymi wadami zgryzu, u których, jednocześnie z aparatem łuku prostego, zastosowano, w roli „stałych aparatów czynnościowych”, termoaktywne aparaty podniebienne NiTi, co pozwala uzyskać modyfikację wzrostu oraz korekcję dysfunkcji tkanek miękkich i szkieletu. System ten, w sposób zgodny z biologią, zapewnia ekspansję podniebienia
  i dystalizację zębów trzonowych podczas niwelacji i szeregowania łuków zębowych.
 • Zastosowanie wyciągów elastycznych kl. II, kl. III oraz wyciągów specjalnych do finalizowania korekcji szkieletowych i zębowych wad zgryzu.

Dzień 3.:

Wykład:

Leczenie ekstrakcyjne wad kl. III: kamuflażowe leczenie ekstrakcyjne kl. III.

 • Objaśnienie i omówienie tematu zamykania przestrzeni przy użyciu mechaniki poślizgu siłami kl. I, kl. II i kl. III.
 • Kamuflażowe leczenie kl. III.
 • Wykład na temat biomechaniki zamykania przestrzeni w przypadkach kl. III.
 • Omówienie sytuacji wymagających różnych typów zakotwienia.
 • Jak uzyskać zakotwienie. 
 • Zamykanie przestrzeni metodą masową (en masse).
 • Dystalizacja kłów w pierwszej kolejności.
 1. Biomechanika sił klasy I – sił oddziałujących w obrębie jednego łuku, wykorzystywanych przy zamykaniu przestrzeni.
 2. Wyciągi wewnątrzustne klasy I.
 3. Sprężynki zamknięte NiTi.
 4. Łańcuszki elastyczne.

Prezentacja przypadków klinicznych kamuflażowego leczenia ekstrakcyjnego wad kl. III w warunkach różnych wymagań odnośnie zakotwienia. 

 

Sesja 4:  4 - 6 czerwca 2022 r. 

1. połowa dnia 1:

Wykład: 

Leczenie ortodontyczne łączone z zabiegami chirurgii w obrębie tkanek jamy ustnej. 

 • Omówienie najczęściej obecnie stosowanych zabiegów chirurgii ortognatycznej.
 1. Złamanie szczęki Lefort I.
 2. Obustronna strzałkowa osteotomia żuchwy
 3. Kortykotomia (ekspansja chirurgiczna) podniebienia
 4. Genioplastyka.
 • Jak diagnozować i jak odróżniać przypadki chirurgiczne od przypadków niewymagających interwencji chirurgicznej.
 • Pułapki, których należy unikać: są nimi przypadki o ukrytych rzeczywistych relacjach szkieletowych, które mogą wprowadzać lekarzy w trudne sytuacji kliniczne.
 • Postępowanie z pacjentami ortodontycznymi wymagającymi leczenia chirurgicznego (przypadki takie leczy się inaczej, niż standardowe przypadki ortodontyczne): wada, którą u dziecka można w prosty sposób skorygować wykorzystując modyfikację wzrostu, u pacjenta dorosłego prowadzi do konieczności wykonania zabiegu chirurgicznego.
 • Zabiegi chirurgii szczękowo-twarzowej są łączone z leczeniem ortodontycznym,
  co pozwala na korygowanie wszystkich typów poważnych problemów zębowo-twarzowych.
 • Zabiegi chirurgiczne są wykorzystywane w leczeniu wad ortodontycznych nasilonych w takim stopniu, że ani modyfikacja wzrostu, ani ekstrakcyjne leczenie kamuflażowe nie umożliwiają uzyskania rozwiązania akceptowalnego pod względem prawidłowości relacji zębowych i zgryzowych oraz pod względem estetycznym.
 • Metody chirurgiczne są wykorzystywane do korekcji problemów szkieletowych szczęk i/lub problemów dotyczących obszaru zębowo-zębodołowego.
 • Obie szczęki oraz bródka mogą być przemieszczane we wszystkich 3 kierunkach przestrzeni.

Prezentacja przypadków.

Przypadki pacjentów, u których przeprowadzono leczenie ortodontyczne połączone
z zabiegami chirurgii szczękowo-twarzowej. 

2. połowa dnia 1:

Ćwiczenia warsztatowe na typodontach i demonstracje:

 • Zakładanie haczyków Kobayashi (Kobi).
 • Zakładanie ligatur metalowych.
 • Nadawanie łukowi stalowemu 19x25 dodatkowego torku przy pomocy „klucza
  do torkowania".

Ćwiczenie demonstracyjne i omówienie użytkowania:

 • aparatów bite ramp,
 • przyklejanych przyczepów „cleatów”,
 • przyklejanych przyczepów „guziczków” językowych,
 • przyklejanych przyczepów chirurgicznych,
 • haczyków zaciskanych,
 • stopów zaciskanych.

Ćwiczenie demonstracyjne:

 • demonstracja dopasowywania niklowo-tytanowego aparatu korektor kl. II: jest to stały aparat ortodontyczno - ortopedyczny, montowany na aparacie łuku prostego - stosowany do modyfikacji wzrostu żuchwy i szczęki.

Wideodemonstracja zakładania pacjentowi korektora kl. II.

Omówienie, demonstracja na żywo lub wideodemonstracja wewnątrzustnego osadzania miniśrub.

Ćwiczenie warsztatowe na typodontach

 • Osadzenie miniśruby na typodoncie.

Dzień 2.:

Wykład: trudne przypadki ekstrakcyjne

 • Kontynuacja objaśniania i omawiania tematu zamykania przestrzeni przy użyciu sił kl. I, kl. II i kl. III.

Prezentacja trudnych przypadków ekstrakcyjnych, wymagających różnych typów zakotwienia, a które pozwalają porównać zastosowanie:

 • wyciągów wewnątrzustnych, sprężynek zamkniętych NiTi i łańcuszków elastycznych,
 • wyciągów kl. I, II i III w tych trudnych przypadkach ekstrakcyjnych,
 • miniśrub (elementów zakotwienia tymczasowego), stosowanych w roli dodatkowego zakotwienia. 

Dzień 3.:

Prezentacja przypadków.

 • Przypadki pacjentów z wadą klasy II, o twarzach wydłużonych, w fazie uzębienia mieszanego, których leczenie przeprowadzono
  przy wykorzystaniu aparatu łuku prostego, termoaktywnych aparatów podniebiennych NiTi, headgearu potylicznego i korektora NiTi kl. II.
 • Stosowanie korektora NiTi kl. II (NCC) do korekcji kl. II u pacjentów niewspółpracujących.


Sesja 5:  1 - 3  października 2022 r.                

Dzień 1.:

Dystalizacja trzonowców.

Dystalizacja trzonowców przy użyciu stałych aparatów wewnątrzustnych:

 • Stała płytka podniebienna, system aparatu sztywno mocowanego: aparat wykonywany w laboratorium, wykorzystuje +300-gramowe sprężyny dystalizujące trzonowce oraz płytkę podniebienną, która zapewnia zakotwienie przeciwdziałające efektom siły reakcji sprężyn.
 • Miniśruby/miniimplanty, które zapewniają „szkieletowe”, czyli kostne zakotwienie wobec sił reakcji powstających w systemie dystalizacji trzonowców wykorzystującym aparat łuku prostego oraz 300-gramowe otwarte sprężynki NiTi ściśnięte lock-stopami.
 • Aparat sliding yoke, aktywowany wyciągami klasy II lub 200 g sprężynką zamkniętą, w roli systemu do dystalizacji trzonowców.
 • Dystalizatory trzonowców wykorzystujące sprężynki otwarte, lock-stopy
  i wyciągi kl. II.

Zewnątrzustna dystalizacja trzonowców:

 • Headgeary (karkowy i łączony) zastosowane jednocześnie z wewnątrzustnym termoaktywnym ekspanderem podniebiennym NiTi.

Prezentacja przypadków klinicznych demonstrujących zastosowanie wszystkich powyższych technik.

Ćwiczenie warsztatowe na typodontach:

Aparat dystalizacyjny „sliding yoke”:

 • Omówienie, instruktaż, biomechanika, wideoprezentacja i demonstracja na żywo stosowania i zakładania aparatu dystalizacyjnego „sliding yoke”, służącego
  do dystalizacji trzonowców u pacjentów w późnej fazie uzębienia mieszanego.
 • Ćwiczenie warsztatowe: wykonanie aparatu sliding yoke z odcinka stalowego, obrabialnego termicznie drutu 16x22 przy użyciu kleszczy do doginania pętli i kleszczy Weingarta. Uczestnicy kursu otrzymają filmy prezentujące te techniki. Uczestnicy kursu otrzymają drut do wykonania aparatu. Do wykonania ćwiczenia niezbędne są kleszcze do doginania pętli, które wchodzą w skład zestawu II narzędzi. Osoby, które nie nabędą tego zestawu, powinny zaopatrzyć się w te kleszcze przed kursem.

Demonstracja i protokół postępowania przy dopasowywaniu headgearu (łuku twarzowego, czepca potylicznego/paska karkowego).

 • Zasada działania i biomechanika headgearu. 

Ćwiczenie warsztatowe na typodontach i demonstracje

(aby wykonać ćwiczenia, uczestnicy muszą dysponować odpowiednimi kleszczami do dogięć stopniowych):

 • Dogięcia stopień w górę/stopień w dół.
 • Dogięcia stopień do wewnątrz/stopień na zewnątrz.
 • Demonstracja zamków samoligaturujących.

Dzień 2:

Wykład:

Wszechstronne leczenie pacjentów dorosłych

Leczenie nieekstrakcyjne pacjentów dorosłych.

 • Jak „zwizualizować” prawidłowy efekt leczenia trudnego przypadku.
 • Pułapki, których należy unikać: są nimi przypadki o ukrytych rzeczywistych relacjach szkieletowych, które mogą wprowadzać lekarzy w trudne sytuacji kliniczne.

Ortodoncja pacjentów dorosłych: przygotowanie ortodontyczne pacjentów dorosłych do leczenia odtwórczego (wykonania koron, licówek, mostów, implantów), aby umożliwić uzyskanie najlepszych efektów tego leczenia, które nie byłyby możliwe bez wcześniejszego zastosowania leczenia ortodontycznego.

Prezentacja przypadków.

 • Analizowane będą przypadki pacjentów dorosłych, nieekstrakcyjne
  i ekstrakcyjne.
   

Procedury „slenderisingu”: „slicingu” i „strippingu” zębów.

 • Zabiegi te mogą być niekiedy wykonywane zamiast ekstrakcji w sytuacjach granicznych (konieczność ekstrakcji – brak konieczności ekstrakcji) oraz
  przy leczeniu kamuflażowym u pacjentów nastoletnich i dorosłych z umiarkowaną kl. III lub kl. II. Mogą też być wykorzystywane przy korekcji linii pośrodkowych.
 • Są stosowane zamiast ekstrakcji przedtrzonowców, pozwalając na zyskanie
  w każdym z kwadrantów około 3,5 mm przestrzeni.

Prezentacja przypadków.

Przeanalizowane zostaną trudne przypadki kliniczne leczone z wykorzystaniem technik strippingu i slicingu dla rozwiązania pojawiających się problemów. 

Dzień 3.:

Wykład:

Analiza terapii miniśrubami ortodontycznymi stosowanymi dla uzyskania różnych rodzajów tymczasowego zakotwienia kostnego przy różnych rodzajach przemieszczeń zębów, w tym bardzo trudnej intruzji trzonowców.

 • Plusy i minusy miniśrub (znanych także jako TAD: Temporary Anchorage Device – elementy zakotwienia tymczasowego).

Zamki samoligaturujące – przypadki kliniczne demonstrujące:

 • plusy i minusy tych zamków,
 • porównanie filozofii „pasywnej” z „aktywną”.

Stosowanie elementów „bite ramp”.

 • Stosowane w przypadkach kl. II podkl. II ze zgryzem głębokim: służą do otwierania zgryzu, aby możliwe było wczesne zakładanie aparatu w łuku dolnym. Jednocześnie, w początkowej fazie niwelacji łuków, wspomagają one doprzednie wysuwanie żuchwy, co umożliwia wczesną korekcję ortopedyczną wad kl. II ze zgryzem głębokim.
 • Inne zastosowania elementów „bite ramp”, w trudnych sytuacjach, np. korekcji zgryzu przewieszonego.

Prezentacja przypadków: przypadki ilustrujące powyższe tematy. 

Faza finalizacji leczenia.

Ćwiczenie demonstracyjne:

 • zdejmowanie aparatu,
 • zakładanie stałego retainera z drutu,
 • pełnołukowe ruchome retainery Hawleya.

Przegląd materiału i pytania

 

Informacje organizacyjne o kursach:  

1. Cena wyjściowa pojedynczej sesji (obejmująca przerwy kawowe i wyśmienite lancze):
                                                                                                              3040 zł. 

2. Cena obniżona (2940 zł) przy płatnościach dokonywanych:

- w ciągu dwóch tygodni od daty zapisu (wypełnienia formularza zgłoszenia)
                                                                                      - dotyczy tylko sesji 1.

- nie później, niż na cztery tygodnie przed datą rozpoczęcia kursu - dotyczy sesji 2. - 5.

3. Cena obniżona dla lekarzy powtarzających sesję: 2840 zł.

4. Cena dla studentów - członków Klubu Larry Brown Orthodontics: 2740 zł. 

Odnośnie wszystkich pięciu sesji:

Uczestnicy przed poszczególnymi sesjami powinni zaopatrzyć się we wszystkie potrzebne narzędzia ortodontyczne, aby mieć możliwość pełnego uczestnictwa w warsztatach (narzędzia, oczywiście, będą później wykorzystywane podczas leczenia pacjentów). Dla wygody uczestników naszego kursu i aby ułatwić im rozpoczęcie praktykowania ortodoncji, oferujemy je do sprzedaży, w znacznie obniżonych cenach, na www.LBOrthodontics.com, można je też zakupić bezpośrednio w sklepie internetowym www.shop.lborthodontics.com.

Narzędzia oferowane są w dwóch zestawach. Zestaw 1 zawiera 14 narzędzi,  które są potrzebne na ćwiczeniach warsztatowych sesji 1. i 2. Zestaw 2 zawiera 8 narzędzi, z których 6 jest używanych na sesjach od 3. do 5., a 2 pozostałe stanowią niezbędne uzupełnienie instrumentarium praktyki ortodontycznej. Narzędzia w zestawach oferowane są z rabatem ok. 20% od cen obowiązujących przy zakupie pojedynczych narzędzi, są one przekazywane lekarzom w bardzo praktycznych pokrowcach, dzięki którym łatwo można je utrzymać w porządku. Te 24 narzędzia stanowią komplet umożliwiający lekarzowi dentyście leczenie pacjentów ortodontycznym systemem dr. Browna.

W razie pytań odnośnie niezbędnych na kursie narzędzi oraz ich cen, prosimy o kontakt: tel. 690 526 526, e-mail: info@lborthodontics.com. Możliwy jest też zakup bezpośrednio w sklepie internetowym: www.shop.lborthodontics.com.  Wszystkie narzędzia są produkowane wg projektu amerykańskiego, z niemieckiej stali. 

Zamówione narzędzia zostaną przesłane lub dostarczone na pierwszą sesję. Narzędzia
i materiały ortodontyczne stosowane w systemie leczenia doktora Larry'ego Browna są dostępne w ciągłej sprzedaży, również poza kursami.  

Odnośnie wszystkich pięciu sesji:

- Opłata kaucyjna za typodont oraz podstawowe materiały warsztatowe zużywane podczas wszystkich sesji wynosi 250 zł (kwota ta nie obejmuje aparatu podniebiennego NiTi i programu komputerowego LBO do analizy cefalometrycznej).

Kwota 250 zł zostanie zwrócona uczestnikom po ukończeniu wszystkich pięciu sesji (będzie odliczona od ceny sesji piątej). 

Odnośnie sesji II: 

Ćwiczenia warsztatowe z wykonywania szkicu cefalometrycznego i analizy cefalometrycznej zostaną wykonane przez uczestników przy użyciu komputerowego programu dr. Larry’ego Browna (LBO) do wykonywania szkicu i analizy cefalometrycznej (copyright  Dr Larry Brown). Program ten sprawia, że przeprowadzenie analizy staje znacznie łatwiejsze i bardziej precyzyjne, niż wykonane ręcznie bądź przy pomocy innego oprogramowania. Dzięki temu programowi wykonanie podstawowego szkicu oraz otrzymanie pełnej analizy cefalometrycznej metodą dr. Larry’ego Browna trwa zaledwie kilka minut, co pozwala zaoszczędzić czas.

Aby w pełni skorzystać z zajęć praktycznych, niezbędne jest dysponowanie własnym komputerem z zakupionym i zainstalowanym programem. Uczestnicy kursu, zamawiając program przed sesją 2., mogą skorzystać ze specjalnej oferty - płatności w trzech ratach
UWAGA: na kurs prosimy koniecznie zabierać komputery z myszkami.

Jeżeli ktoś z uczestników nie będzie zdecydowany na zakup pełnej wersji programu, powinien nabyć licencję 30-dniową, w cenie 30 € (140 zł). Po zakupie uczestnik może uczestniczyć
w ćwiczeniach praktycznych, a później testować program na zdjęciach rentgenowskich własnych pacjentów, w razie potrzeby uzyskując u nas odpowiedzi na mogące pojawić się pytania. W tej sprawie prosimy o kontakt z Rajmundem Chmielewskim na minimum 2 tygodnie przed kursem - nr tel. 690 526 526. W razie późniejszego zakupu bezterminowej licencji programu LBO, opłata za licencję czasową zostanie odliczona od jej ceny.

Jeżeli uczestnik nie zakupi żadnej z wyżej opisanych licencji, będzie mógł śledzić objaśnienia
na wydruku zdjęcia cefalometrycznego wykorzystywanego do ćwiczeń z analizy, aby w ten sposób opanować interpretację analizy cefalometrycznej. 

W trakcie tych zajęć praktycznych nie będzie wykonywane ćwiczenie „ręcznego wykonywania szkicu.” 

Odnośnie sesji III:

Termoaktywne aparaty podniebienne używane na warsztatach trzeciej sesji: będą one wypożyczone uczestnikom na czas ćwiczeń warsztatowych. Uczestnicy mogą także zakupić na ćwiczenia nowe aparaty podniebienne, które następnie będą mogły być użyte przy leczeniu pacjentów. Cena za aparat podniebienny wynosi 200 zł (46€). 

Wysoce zalecane jest, aby uczestnicy kursu zakupili podręcznik
do ortodoncji:
 The Art of Modern Orthodontics (Sztuka nowoczesnej ortodoncji) autorstwa wykładowcy, dr. Larry'ego Browna. Każdy uczestnik kursu powinien przeczytać tę 700-stronicową książkę i traktować ją jako uzupełnienie zajęć kursu Orthodontic Training Seminars, oraz źródło wiedzy na przyszłość. Jest to jedyny dostępny na rynku podręcznik oferujący obszerną i zweryfikowaną przez czas wiedzę o wszystkich aspektach leczenia
przy użyciu systemu doktora Browna.

Informacje i zapisy (kontakt w języku angielskim i polskim):
Rajmund Chmielewski
e-mail: info@LBOrthodontics.com
tel.: +48 690 526 526 (690-LBO-LBO)

Kontakt z dr Larry'm Brownem: dr.larry.brown@belgacom.net