NOWY dwuletni program kursów stopnia II składający się z 4 odrębnych, dwudniowych sesji.

Printer-friendly version
Orthodontic Seminars of California, Dr. Larry Brown
Place: 
to be announced in Warszawa
City: 
Warszawa
Country: 
Poland


NOWY dwuletni program kursów stopnia II składający się z 5 odrębnych, dwudniowych sesji. 

Sesja 4:  19 - 20 listopada (sobota - niedziela) 2022 r.   

Sesja 5:  17 - 18 marca (piątek - sobota) 2023 r.   

Sesja 1:  18 - 19 listopada (sobota - niedziela) 2023 r. 

Sesja 2:  Data (piątek-sobota w marcu/kwietniu 2024 r.) zostanie ogłoszona. 

Sesja 3:  Data (sobota-niedziela w listopadzie/grudniu 2024 r.) zostanie ogłoszona. 

Ten cykl kursów jest organizowany w cyklu dwuipółletnim. W poszczególnych sesjach można uczestniczyć w dowolnej kolejności.

Program poszczególnych sesji może być modyfikowany, dla wprowadzenia innych tematów.  

Lokalizacja: wszystkie kursy będą organizowane w Warszawie. 

Terminy wykładów: 

Dzień I: Wykład od 09:30 do 16:30 (w tym lunch oraz przerwa kawowa). 
Pytania: od 16:30 do 17:30 (uczestnicy mogą skonsultować po jednym przypadku).
Dzień 2: Zajęcia od 9:00 od 16:00; od 16:00 do 17:00 (w tym czasie uczestnicy mogą skonsultować po jednym przypadku).
 

Konsultacje osobiste z doktorem Larrym Brownem lub doktor Izabelą Pietruczuk – informacje
na stronie internetowej, w zakładce „Konsultacje”. 

Sesja 4:  19 - 20 listopada (sobota - niedziela) 2022 r.   

Wykłady: 

Leczenie pacjentów dorosłych, ekstrakcyjne i nieekstrakcyjne, część 2. 

Dzień 1    

Wykład:  

Leczenie ortodontyczne pacjentów dorosłych. 

 • Zęby zatrzymane: leczenie zatrzymanych kłów i przedtrzonowców.
 • Ortodoncja pacjentów dorosłych: Analiza diagnostyczna, planowanie leczenia i planowanie mechaniki leczenia różnych typów dorosłych pacjentów ortodontycznych, prowadzące
  do uzyskania świetnych, pod względem ortodontycznym i estetycznym, efektów..
 • Przypadki nieekstrakcyjne i ekstrakcyjne
 • Ortodontyczne przygotowanie pacjentów do leczenia protetycznego oraz odbudowy estetycznej
 • Stosowanie miniśrub w skomplikowanych sytuacjach
 • Szybka ortodoncja: przegląd metod tak zwanego „szybkiego leczenia ortodontycznego”
 • Zastosowanie kortykotomii – przegląd różnych jej typów, w tym zastosowanie Przeszczepu z zastosowaniem czynnika bogatopłytkowego
 • Czym jest tak zwane „sześciomiesięczne leczenie ortodontyczne” (niepełne leczenie ortodontyczne)?

Dzień 2

 • Cefalometria i diagnoza.  
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa połączona z leczeniem ortodontycznym.  
 • Bezdech senny 

Wykład:

Cefalometria i diagnoza

 • Zostanie przeprowadzona krótka demonstracja programu do analizy cefalometrycznej
  dr. Larry’ego Browna, prezentująca wykonywanie szkicu cefalometrycznego i omawiająca analizę używaną przez dr. Browna.
 • Zastosowanie analizy cefalometrycznej w diagnostyce i procesie planowania mechaniki leczenia:
 • Usuwać albo nie usuwać? Oto jest pytanie.
 • Określanie, czy przypadek wymaga leczenia chirurgicznego, czy niechirurgicznego: kamuflażowe leczenie ekstrakcyjne czy zabiegi chirurgii szczękowo - twarzowej połączone z leczeniem ortodontycznym.
 1. Omówienie przykładów łączenia chirurgii szczękowo-twarzowej z leczeniem ortodontycznym
 2. b.      Prezentacja przypadków leczenia pacjentów dorosłych, ekstrakcyjnego i nieekstrakcyjnego.

Omówienie problemu bezdechu sennego i chrapania.

 • Omówienie etiologii i różnych rozwiązań

 

Sesja 5:  17 - 18 marca (piątek - sobota), 2023 r.  

Analiza diagnostyczna, planowanie leczenia i planowanie mechaniki leczenia różnych typów dorosłych i młodszych pacjentów ortodontycznych, prowadzące do uzyskania świetnych, pod względem ortodontycznym i estetycznym, efektów.

 • Protokół postępowania w przypadku rozszepu podniebienia.
 • Periodontologia wykorzystywana z ortodoncją.
 • Przypadki ekstrakcyjne i bezekstrakcyjne klasy I, II i III.
 • Przegląd protokołu techniczno-mechanicznego wykorzystywanego we wcześniejszych zajęciach warsztatowych. 

Dzień 1

Wykład:

Rozszczep wargi i podniebienia: rozważania na temat leczenia ortodontycznego i chirurgicznego

 • Planowanie leczenia pacjenta z rozszczepem podniebienia.
 • Sekwencja leczenia ortodontycznego/ortopedycznego i chirurgicznego pacjentów z rozszczepami.

Periodontologia i ortodoncja.

 • Dwuwarstwowy przeszczep tkanki dziąsła Przeszczep podnabłonkowej tkanki łącznej - Procedura przeszczepu śluzówkowo-dziąsłowego, opracowana dla zakrycia odsłoniętych powierzchni korzeni (recesji dziąseł).  
 • Gingiwektomia/gingiwoplastyka - konturowanie, kształtowanie dziąseł.
 • Chirurgia tkanki kostnej – dowierzchołkowe przemieszczenie płątów and i rekonturowanie kości
 • Nadbudowa grzbietu wyrostka i rozszczep wyrostka.

Prezentacja leczenia pacjentów dorosłych i nastoletnich, ekstrakcyjnego i nieekstrakcyjnego.

Dzień 2

Wykład:

Kontynuacja prezentacji przypadków z dnia 1. Analiza diagnostyczna, planowanie leczenia i planowanie mechaniki leczenia i rozwiązywanie problemów różnych typów pacjentów ortodontycznych w wieku dziecięcym oraz dorosłych, prowadzące do uzyskania świetnych, pod względem ortodontycznym i estetycznym, efektów.

Prezentacja przypadków klinicznych, pozwalająca przedstawić zastosowanie:

 • Korektora NiTi kl. II
 • Podniebiennego termoaktywnego ekspandera/rotatora trzonowców NiTi
 • Dystalizatora trzonowców
 • Łuków intruzyjnych
 • Zderzaka wargowego
 • Miniśrub

Równolegle z prezentacją tych przypadków zostanie przeprowadzona na żywo prezentacja protokołów dotyczących następujących elementów:

 • Korektora NiTi kl. II
 • Dystalizatorów trzonowców

Aparatu „sliding yoke"

Sprężynek NiTi

Dopasowywanie łuku twarzowego headgearu

 • Łuku intruzyjnego - otwierającego zgryz - 16x22 NiTi RCS
 • Łuku stalowego 19x25

Uzyskiwania dodatkowego torku na łuku

Wykonywania dogięcia kołyskowego

 • Stopów i haczyków
 • Dogięć stopniowych
 • Wyciągów i sprężynek zamkniętych
 • Retainera z drutu

 

Sesja 1:    18 - 19 listopada (sobota, niedziela) 2023 r.

Dzień 1 i 2:

Leczenie dzieci i dorosłych z relacją kl. I i kl. II.

Na kursie odbędą się ćwiczenia warsztatowe z zakresu osadzania miniśrub. 

Wykład:

Analiza diagnostyczna, planowanie leczenia i planowanie mechaniki leczenia różnych typów pacjentów ortodontycznych z relacjami kl. I i kl. II, prowadzące do uzyskania świetnych, pod względem ortodontycznym i estetycznym, efektów. 

Prezentacja przypadków klinicznych:

Pacjenci młodzi:

Przypadki pacjentów w fazie uzębienia mieszanego i pacjentów nastoletnich z relacjami klasy I i kl. II. 

 • Zanalizowane zostaną przypadki zgryzu głębokiego i otwartego.
 • Często nieprawidłowo określana jest najlepsza pora zastosowania termoaktywnego ekspandera lub rotatora NiTi. W oparciu o teksty oraz demonstrację przypadków klinicznych zostanie szczegółowo objaśnione, kiedy należy stosować te aparaty, a kiedy ich stosowanie nie jest konieczne.
 • Techniki i schematy pozycjonowania zamków stosowane w przypadkach zgryzu otwartego.

Przeglądowe omówienie stosowania: 

 • Korektora NiTi do kl. II
 • Podniebiennego termoaktywnego ekspandera/rotatora trzonowców NiTi
 • Dystalizatorów trzonowców
 • Headgearu (wyciągu zewnątrzustnego)
 • Łuków intruzyjnych
 • Zderzaka wargowego
 • Miniśrub

Prezentowane przypadki kliniczne będą demonstrować zweryfikowane przez czas, systematyczne, logiczne i pozwalające zaoszczędzić czas podejście do leczenia pacjentów, wykorzystujące system leczenia aparatem łuku prostego doktora Browna.

Pacjenci dorośli:

 • Celem będzie odpowiedź na pytanie: „gdzie leżą limity nieekstrakcyjnego, niechirurgicznego leczenia pacjentów dorosłych?”
 • Zastosowanie podniebiennego ekspandera/rotatora HA NiTi w leczeniu pacjentów dorosłych.

Warsztaty, film i wykład:

 • Osadzanie miniśrub: uczestnicy wkręcą miniśruby w typodont.

 

Sesja 2:  Data (piątek-sobota w marcu/kwietniu 2024 r.) zostanie ogłoszona.

Dzień 1 i 2: 

Leczenie dzieci i dorosłych z relacją kl. III.

Kurs obejmie ćwiczenie warsztatowe dopasowywania łuku stalowego 19x25.

Wykład:

Analiza diagnostyczna, planowanie leczenia i planowanie mechaniki leczenia różnych typów pacjentów ortodontycznych z relacją kl. III, prowadzące do uzyskania świetnych, pod względem ortodontycznym i estetycznym, efektów. 

Prezentacja przypadków klinicznych przez dr Browna:

Pacjenci młodzi: Przypadki pacjentów w fazie uzębienia mieszanego i w wieku nastoletnim, z relacją kl. III.

 • Leczenie wad kl. III szkieletowych i zębowych.
 • Lekarze często nieprawidłowo określają najlepszą porę zastosowania termoaktywnego ekspandera lub rotatora NiTi. W oparciu o demonstrację przypadków klinicznych relacji kl. III zostanie szczegółowo objaśnione, kiedy należy stosować te aparaty, a kiedy ich stosowanie nie jest konieczne. 

Leczenie kl. III u dorosłych

 • Zawsze pojawia się pytanie diagnostyczne: „gdzie leżą limity leczenia nieekstrakcyjnego i niechirurgicznego?”
 • Zastosowanie podniebiennego ekspandera/rotatora HA NiTi w leczeniu pacjentów dorosłych z relacją kl. III.

Ćwiczenie demonstracyjne i powtórzenie: uczestnicy dopasują stalowy „łuk roboczy” 19x25: wykonają dogięcie kołyskowe, dodatkowy tork koron (doprzedsionkowy i dojęzykowy).

 

Sesja 3:  Dokładna data (sobota-niedziela w listopadzie/grudniu 2024 r.) zostanie ogłoszona

Leczenie pacjentów dorosłych, ekstrakcyjne i nieekstrakcyjne, część 1. 

Dzień 1   

Wykład:

Wskazówki dotyczące leczenia, służące rozwiązywaniu problemów i finalizacji przypadków.

Przedstawione zostaną między innymi wskazówki:

 • dla przypadków zgryzu otwartego i głębokiego
 • dla przypadków korekcji zgryzu krzyżowego
 • dla przypadków uśmiechu dziąsłowego.
 • dla przypadków korekcji linii pośrodkowych
 • dotyczące stosowania sił elastycznych
 • dotyczące dogięć stopniowych
 • dla przypadków niezgodności wymiarów zębów
 • dotyczące stosowania slicingu
 • dotyczące technik przyklejania zamków
 • dotyczące końcowego domykania przestrzeni poekstrakcyjnych
 • dotyczące fibrotomii
 • dotyczące retencji. 

Dzień 2

Wykład:

Terapia dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego (SSŻ).

 • Terapia SSŻ dla pacjentów zamierzających poddać się leczeniu ortodontycznemu.
 • Jak przeprowadzić kliniczną „diagnozę różnicującą SSŻ”.
 • Terapia szyną/terapia ortotyczna: Dr Brown omówi stosowany terapię szyną, którą stosuje z powodzeniem od trzydziestu lat.
 • Leczenie ortodontyczne połączone z terapią szyną/terapią ortotyczną – jak „zarządzać" tymi delikatnymi przypadkami.
 • Prognoza i leczenie długoterminowe
 • Zabiegi chirurgiczne: artroskopia, artroplastyka, całkowita wymiana stawu i inne.
 • Wykorzystanie zabiegów fizjoterapii i akupresury, które można wykonywać w gabinecie dentystycznym.

Prezentacja przypadków klinicznych i wykład dr Browna 

Informacje i zapisy:  

Opłata za dwudniową sesję: cena za dwudniowy kurs w roku 2022 wyniesie 1850 zł, w roku 2023 - 2450 zł (cena obejmuje lancze i przerwy kawowe). 

Zapisy oraz informacje w języku polskim lub angielskim:
Rajmund Chmielewski:
info@LBOrthodontics.com.

Kontakt z dr Larry'm Brownem: dr.larry.brown@belgacom.net.

 

Info & subscribing: 

Informacje i zapisy:   

Cena dwudniowej sesji kursu w roku 2021 będzie wynosić 1850 PLN.

Zapisy oraz informacje w języku polskim lub angielskim: Rajmund Chmielewski: info@LBOrthodontics.com 

Kontakt z doktorem Larry'm Brownem: dr.larry.brown@belgacom.net