NOWY dwuletni program kursów stopnia II składający się z 4 odrębnych, dwudniowych sesji.

Printer-friendly version
Place: 
Hotel Intercontinental Warszawa
City: 
Warszawa
Country: 
Poland


NOWY dwuletni program kursów stopnia II składający się z 4 odrębnych, dwudniowych sesji. 

Lokalizacja:  Warszawa 

Sesja 1: 9 - 10 Marca 2019 r. 

Sesja 2: 7 - 8  października 2019 r. 

Sesja 3: 6 - 7 Marca 2020 r.

Sesja 4: Październik 2020 r.

Sesja 1: Marzec 2021 r. 

Ten cykl kursów będzie organizowany w cyklu dwuletnim.

Program poszczególnych sesji może być modyfikowany, dla wprowadzenia innych tematów. 

Lokalizacja: Nowość: wszystkie kursy będą organizowane w Warszawie. 

Godziny zajęć wszystkich kursów: Wykład od 09:30 do 16:30 (w tym lunch oraz przerwa kawowa).  Pytania: od 16:30 do 17:30 (uczestnicy mogą skonsultować po jednym przypadku).

Konsultacje osobiste z doktorem Larrym Brownem lub doktor Izabelą Pietruczuk - informacje w zakładce  „Konsultacje”. 

Sesja 1   9 - 10 marca 2019 r.,  Warszawa 

Dzień 1 i 2:

Leczenie dzieci i dorosłych z relacją kl. I i kl. II.

Na kursie odbędą się ćwiczenia warsztatowe z zakresu osadzania miniśrub. 

Wykład:

Analiza diagnostyczna, planowanie leczenia i planowanie mechaniki leczenia różnych typów pacjentów ortodontycznych z relacjami kl. I i kl. II, prowadzące do uzyskania świetnych, pod względem ortodontycznym i estetycznym, efektów. 

Prezentacja przypadków klinicznych:

Pacjenci młodzi:

Przypadki pacjentów w fazie uzębienia mieszanego i pacjentów nastoletnich z relacjami klasy I i kl. II. 

 • Zanalizowane zostaną przypadki zgryzu głębokiego i otwartego.
 • Często nieprawidłowo określana jest najlepsza pora zastosowania termoaktywnego ekspandera lub rotatora NiTi. W oparciu o teksty oraz demonstrację przypadków klinicznych zostanie szczegółowo objaśnione, kiedy należy stosować te aparaty, a kiedy ich stosowanie nie jest konieczne.
 • Techniki i schematy pozycjonowania zamków stosowane w przypadkach zgryzu otwartego.

Przeglądowe omówienie stosowania: 

 • Korektora NiTi do kl. II
 • Podniebiennego termoaktywnego ekspandera/rotatora trzonowców NiTi
 • Dystalizatora trzonowców
 • Headgearu (wyciągu zewnątrzustnego)
 • Łuków intruzyjnych
 • Zderzaka wargowego
 • Miniśrub

Prezentowane przypadki kliniczne będą demonstrować zweryfikowane przez czas, systematyczne, logiczne i pozwalające zaoszczędzić czas podejście do leczenia pacjentów, wykorzystujące system leczenia aparatem łuku prostego doktora Browna. 

Pacjenci dorośli:

 • Celem będzie odpowiedź na pytanie: „gdzie leżą limity nieekstrakcyjnego, niechirurgicznego leczenia pacjentów dorosłych?”
 • Zastosowanie podniebiennego ekspandera/rotatora HA NiTi w leczeniu pacjentów dorosłych. 

Warsztaty, film i wykład:

 • Osadzanie miniśrub: uczestnicy wkręcą miniśruby w typodont. 

 

Sesja 2   7 - 8 października 2019 r.,  Warszawa 

Dzień 1 i 2: 

Leczenie dzieci i dorosłych z relacją kl. III.

Kurs obejmie ćwiczenie warsztatowe dopasowywania łuku stalowego 19x25. 

Wykład:

Analiza diagnostyczna, planowanie leczenia i planowanie mechaniki leczenia różnych typów pacjentów ortodontycznych z relacją kl. III, prowadzące do uzyskania świetnych, pod względem ortodontycznym i estetycznym, efektów. 

Prezentacja przypadków klinicznych przez dr Browna:

Pacjenci młodzi: Przypadki pacjentów w fazie uzębienia mieszanego i w wieku nastoletnim, z relacją kl. III.

 • Leczenie wad kl. III szkieletowych i zębowych.
 • Lekarze często nieprawidłowo określają najlepszą porę zastosowania termoaktywnego ekspandera lub rotatora NiTi. W oparciu o demonstrację przypadków klinicznych relacji kl. III zostanie szczegółowo objaśnione, kiedy należy stosować te aparaty, a kiedy ich stosowanie nie jest konieczne. 

Leczenie kl. III u dorosłych

 • Zawsze pojawia się pytanie diagnostyczne: „gdzie leżą limity leczenia nieekstrakcyjnego i niechirurgicznego?”
 • Zastosowanie podniebiennego ekspandera/rotatora HA NiTi w leczeniu pacjentów dorosłych z relacją kl. III.

Ćwiczenie i powtórzenie: uczestnicy dopasują stalowy „łuk roboczy” 19x25: wykonają dogięcie kołyskowe, dodatkowy tork koron (doprzedsionkowy i dojęzykowy).

 

Sesja 3:  6 - 7 marca, 2020 Warszawa

Leczenie pacjentów dorosłych, ekstrakcyjne i nieekstrakcyjne, część 1. 

Dzień 1   

Wykład:

Wskazówki dotyczące leczenia, służące rozwiązywaniu problemów i finalizacji przypadków.

Przedstawione zostaną między innymi wskazówki:

 • dla przypadków zgryzu otwartego i głębokiego
 • dotyczące korekcji zgryzu krzyżowego
 • dla przypadków uśmiechu dziąsłowego.
 • dla przypadków korekcji linii pośrodkowych
 • dotyczące stosowania sił elastycznych
 • dotyczące stosowania dogięć stopniowych
 • dla przypadków niezgodności wymiarów zębów
 • dotyczące stosowania slicingu
 • dotyczące technik przyklejania zamków
 • dotyczące końcowego domykania przestrzeni poekstrakcyjnych
 • dotyczące fibrotomii
 • dotyczące retencji. 

Dzień 2

Wykład:

Terapia dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego (SSŻ).

 • Terapia SSŻ dla pacjentów zamierzających poddać się leczeniu ortodontycznemu.
 • Jak przeprowadzić kliniczną „diagnozę różnicującą SSŻ”.
 • Terapia szyną/terapia ortotyczna: Dr Brown omówi stosowany terapię szyną, którą stosuje z powodzeniem od trzydziestu lat.
 • Leczenie ortodontyczne połączone z terapią szyną/terapią ortotyczną – jak „zarządzać" tymi delikatnymi przypadkami.
 • Prognoza i leczenie długoterminowe
 • Zabiegi chirurgiczne: artroskopia, artroplastyka, całkowita wymiana stawu i inne.
 • Wykorzystanie zabiegów fizjoterapii i akupresury, które można wykonywać w gabinecie dentystycznym.

Prezentacja przypadków klinicznych i wykład dr Browna 

 

Sesja 4:  Październik, 2020  Warszawa

Wykład:

Leczenie pacjentów dorosłych, ekstrakcyjne i nieekstrakcyjne, część 2.

Przeprowadzone zostanie powtórzenie materiału praktycznego 

Dzień 1    

Wykład: Leczenie ortodontyczne pacjentów dorosłych.

 • Zęby zatrzymane: leczenie zatrzymanych kłów i przedtrzonowców.
 • Ortodoncja pacjentów dorosłych: Analiza diagnostyczna, planowanie leczenia i planowanie mechaniki leczenia różnych typów dorosłych pacjentów ortodontycznych, prowadzące do uzyskania świetnych, pod względem ortodontycznym i estetycznym, efektów..
 • Przypadki nieekstrakcyjne i ekstrakcyjne
 • Ortodontyczne przygotowanie pacjentów do leczenia protetycznego
 • Stosowanie miniśrub.
 • Szybka ortodoncja: przegląd metod tak zwanego „szybkiego leczenia ortodontycznego”
 • Zastosowanie kortykotomii
 • Tak zwane „sześciomiesięczne leczenie ortodontyczne” 

Dzień 2

 • Cefalometria i diagnoza. 
 • Postępowanie ortodontyczne w przypadkach rozszczepu wargi i podniebienia.   
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa połączona z leczeniem ortodontycznym. 
 • Bezdech senny
 • Przegląd ćwiczeń warsztatowych

Wykład:

Cefalometria i diagnoza

 • Podstawy szkicowania i analizy cefalometrycznej, z której korzysta dr Brown.
 • Zastosowanie analizy cefalometrycznej w diagnostyce i procesie planowania mechaniki leczenia:
 • Usuwać albo nie usuwać? Oto jest pytanie.
 • Określanie, czy przypadek wymaga leczenia chirurgicznego: kamuflażowe leczenie ekstrakcyjne lub zabiegi chirurgii szczękowo - twarzowej połączone z leczeniem ortodontycznym.
 • Omówienie łączenia chirurgii szczękowo-twarzowej z leczeniem ortodontycznym 

Rozszczep wargi i podniebienia: rozważania na temat leczenia ortodontycznego i chirurgicznego

 • Planowanie leczenia pacjenta z rozszczepem podniebienia.
 • Sekwencja leczenia ortodontycznego/ortopedycznego i chirurgicznego pacjentów z rozszczepami.

Omówienie problemu bezdechu sennego i chrapania.

 • Omówienie etiologii i różnych rozwiązań 

Ćwiczenie demonstracyjne:

uczestnicy mogą zgłosić prośbę o przypomnienie protokołu postępowania któregokolwiek z wcześniej wykonywanych ćwiczeń warsztatowych (prośby należy zgłaszać przed kursem, aby organizatorzy mieli możliwość przygotowania prezentacji), na przykład:

 • Torkowanie łuku stalowego 19x25
 • Dogięcie kołyskowe
 • Stopy i haczyki
 • Dogięcia stopniowe
 • Ekspandery i rotatory
 • Łuki intruzyjne NiTi.
 • Korektor NiTi do kl. II
 • Wyciągi elastyczne i sprężynki
 • Aparat „sliding yoke”
 • Dopasowywanie łuku twarzowego headgearu
 • Retainer z drutu
 • Wszelkie inne 

Informacje i zapisy:  

Cena dwudniowej sesji wynosi 1650 zł (825 zł/dzień) lub 390 € (195 €/dzień). 

Zapisy oraz informacje w języku polskim lub angielskim: Rajmund Chmielewski: info@LBOrthodontics.com

Kontakt z doktorem Larry'm Brownem: dr.larry.brown@belgacom.net

 

Info & subscribing: 

Informacje i zapisy:   

Cena dwudniowej sesji wynosi 1650 zł (825 zł/dzień) lub 390 € (195 €/dzień). 

Zapisy oraz informacje w języku polskim lub angielskim: Rajmund Chmielewski: info@LBOrthodontics.com 

Kontakt z doktorem Larry'm Brownem: dr.larry.brown@belgacom.net