Z powodu pandemii koronawirusa: NOWE DATY sesji w roku 2021 dla GRUPY 16 (kurs Orthodontic Training Seminars of California Dr. Larry’ego Browna, który rozpoczął się 8-10 października 2020)

Printer-friendly version
Orthodontic Seminars of California, Dr. Larry Brown
Place: 
Hotel Intercontinental Warszawa
City: 
Warszawa
Country: 
Poland
Dates: 
Ve 9 Oct 2020
Sa 10 Oct 2020
Di 11 Oct 2020
Lu 15 Mar 2021
Sa 13 Mar 2021
Di 14 Mar 2021
Ve 16 Avr 2021
Sa 17 Avr 2021
Di 18 Avr 2021
Ve 18 Juin 2021
Sa 19 Juin 2021
Di 20 Juin 2021
Ve 2 Juil 2021
Sa 3 Juil 2021
Di 4 Juil 2021

Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych przy zastosowaniu aparatu łuku prostego.

Kurs składa się z 5 odrębnych trzydniowych sesji (łącznie obejmuje 15 dni) 

Program i terminarz kursu Sesje od 1 do 5 

Lokalizacja:  Hotel Intecontinental, Warszawa, Poland 

Ze względu na epidemię koronawirusa, dla bezpieczeństwa nas wszystkich, daty zostały zmienione (patrz: program poniżej)

Lokalizacja:  Hotel Intercontinental, Warszawa 

NOWE daty :  1.  pią, sob, nie 9 - 11  października 2020 r.   2. 13 - 15 marca 2021 r.  3. pią, sob, nie 16 - 18 kwietnia 2021 r. 4. pią, sob, nie 18 - 20 cerwiec 2021 r. 5.  pią, sob, nie  2 - 4  liepiec 2021 r.

Godziny zajęć każdej z trzydniowych sesji: dzień 1: 9:30 - 17:15; dzień 2: 9 - 17; dzień 3: 9 - 16.    Dr Brown każdego dnia po zajęciach daje lekarzom uczestniczącym w kursie możliwość zadawania pytań oraz konsultowania przypadków i uzyskiwania pomocy w razie problemów w leczeniu.

Orthodontic Training Program to seria wszechstronnych szkoleń z zakresu ortodoncji, przeznaczonych dla dentystów ogólnych i ortodontów, których zakres obejmuje tematykę stosowania aparatu łuku prostego. Ten kompletny program umożliwia uczestnikom opanowanie Sztuki Nowoczesnej Ortodoncji: umiejętności rozpoznawania problemów ortodontycznych rozwijających się u ich pacjentów, prawidłowego ich diagnozowania oraz leczenia pacjentów zgodnie z najwyższymi standardami ortodontycznymi i estetycznymi. Aparat łuku prostego (i jego odmiany) jest obecnie najpopularniejszym stałym aparatem ortodontycznym. Dzięki temu aparatowi dentysta zachowuje absolutną kontrolę nad leczeniem ortodontycznym.

Stosując w leczeniu system doktora Browna, lekarz może u swoich pacjentów: 1. estetyczną harmonię twarzy, warg, szczęk i zębów;   2. przeprowadzić leczenie większości młodszych pacjentów bez ekstrakcji, wykorzystując modyfikację wzrostu;   3. doprowadzić do optymalnej okluzji;   4. uzyskać piękny uśmiech i ładny wygląd twarzy. System doktora Browna został zweryfikowany wieloletnim użytkowaniem, jest stosowany z powodzeniem przez tysiące lekarzy na całym świecie. 

Dla Państwa wygody, aby wspomóc Państwa w początkowym okresie kariery ortodontycznej, LBOrthodontics oferuje możliwość zakupu wszystkich narzędzi oraz innych materiałów ortodontycznych potrzebnych do ćwiczeń warsztatowych na szkoleniu i niezbędnych do rozpoczęcia ortodontycznego leczenia pacjentów systemem doktora Browna, oferowanych w atrakcyjnych cenach., na stronie  www.LBOrthodontics.com oraz bezpośrednio w miejscu organizacji kursu. 

Sesja 1:   (Piątek, sobota, niedziela)    9 - 11 października 2020 r.                

Ta trzydniowa sesja została zorganizowana tak, by uczestniczący w niej lekarze zrozumieli działanie aparatu łuku prostego i dowiedzieli się dzięki czemu tak dobrze pełni swoją rolę.

Uczestnicy poznają:

 • Prawidłowe techniki pracy z aparatem łuku prostego: przyklejanie zamków metodą bezpośrednią oraz zakładanie pierścieni na trzonowce.
 • Różne schematy pozycjonowania zamków, które przy leczeniu różnego rodzaju wad zgryzu są stosowane dla uzyskania pożądanych rezultatów.
 • System łuków aparatu łuku prostego:

Termoaktywne łuki niklowo - tytanowe (HA NiTi) oddziałują najbardziej optymalnymi spośród dostępnych obecnie sił, są superelastyczne i pozwalają uzyskiwać najlepsze efekty. Są używane z początkowej fazie leczenia, podczas niwelacji łuków zębowych, oraz w późniejszej - fazie finalizacji.

Łuk stalowy 19x25 – „łuk roboczy”: stosowany w fazie, w której zęby i/lub żuchwa są przemieszczane przy pomocy większych sił.

 • Jak zakładać, dobierać i dopasowywać łuki.
 • Podstawowe elementy pomocnicze aparatu łuku prostego.
 • Narzędzia stosowane w systemie leczenia doktora Browna.

Ćwiczenia warsztatowe sesji 1.  Obejmują:

 • zakładanie zamków
 • zakładanie pierścieni na trzonowce
 • przyklejanie rurek do trzonowców
 • zakładanie różnego rodzaju separatorów
 • zakładanie ligatur elastomerowych
 • zakładanie sprężynek otwartych.
 • zakładanie sprężynek służących do zamykania przestrzeni (zamkniętych)
 • zakładanie łańcuszków elastycznych
 • zakładanie wyciągów wewnątrzustnych
 • wykonywanie dogięć bend-back w okolicy trzonowców
 • dowiązywanie łuków.  

Dzień 1

Wykład: Aparat łuku prostego.

„Przyklejanie zamków zapewniające sukces” stosowanie systemu pozycjonowania zamków doktora Browna.

 • W jaki sposób i dlaczego system ten działa tak dobrze.
 • Omówienie, wprowadzenie i wideoprezentacja przyklejania zamków oraz cementowania pierścieni i przyklejania rurek na trzonowce przy użyciu materiałów światłoutwardzalnych.
 • Podstawy biomechaniki aparatu łuku prostego.
 • Zakładanie łuków używanych w fazie niwelacji i szeregowania większości przypadków ortodontycznych.
 • Demonstracja stosowanych narzędzi.   
 • Film instruktażowy prezentujący przeprowadzenie tych procedur na pacjencie.

Ćwiczenia warsztatowe na typodontach: Na typodontach zostaną wykonane następujące ćwiczenia: 

 • Zakładanie zamków oraz pierścieni i rurek na trzonowce (przy użyciu jednoskładnikowych klejących materiałów światłoutwardzalnych).
 • Zakładanie i dopasowywanie łuków stosowanych w fazie niwelacji i szeregowania większości przypadków.
 • Zakładanie ligatur elastomerowych dowiązujących łuk do zamków.

Dodatkowe ćwiczenia na typodontach:

 • Zakładanie separatorów elastomerowych, przygotowujących do zakładania pierścieni.
 • Zakładanie sprężynek otwartych służących do zyskiwania przestrzeni
 • Zakładanie sprężynek zamkniętych (służących do zamykania szpar).
 • Zakładanie łańcuszków elastycznych.
 • Wykonywanie dogięć bend-back w okolicy trzonowców.

Dzień 2

Ćwiczenia warsztatowe ta typodontach:

 • Ćwiczenia: kontynuacja i dokończenie ćwiczeń z dnia 1 

Wykład:

 • Łuk stalowy 19x25: „łuk roboczy”.
 • Biomechanika i zastosowanie wewnątrzustnych wyciągów klasy II i klasy III do korekcji wad zgryzu i do zamykania przestrzeni w przypadkach ekstrakcyjnych.
 • „Wyciągi specjalne” używane do specjalnych zastosowań, takich jak zaguzkowywanie zgryzu lub domykanie zgryzu otwartego.
 • Biomechanika sił klasy I: siły oddziałujące w obrębie jednego łuku, wykorzystywane do zamykania przestrzeni.  
 • Wyciągi klasy I
 • Sprężynki zamknięte NiTi
 • Łańcuszki elastyczne.

Ćwiczenia warsztatowe na typodontach:

 • Zakładanie łuku stalowego 19x25 na łuk szczęki.
 • Zakładanie na typodont wyciągów klasy I, II i III oraz „wyciągów specjalnych”.
 • Zakładanie 200-gramowej sprężynki zamkniętej NiTi służącej do obustronnego zamykania przestrzeni.

Dzień 3

Wykład:

Prezentacja przypadków klinicznych: prezentacje przypadków klinicznych demonstrują jak stawiać diagnozę i jak następnie, „krok po kroku”, prowadzić leczenie typowych, codziennie zgłaszających się do gabinetów, pacjentów ortodontycznych.

 • Przypadki pacjentów w fazie uzębienia mieszanego i w wieku nastoletnim:

Leczenie pacjentów z wadami kl. II i kl. III przy użyciu aparatu łuku prostego, łuków i wyciągów wewnątrzustnych.

 • Leczenie przypadku ekstrakcyjnego przy wykorzystaniu „mechaniki poślizgu" w kl. I oraz masowego zamykania przestrzeni.

Podczas każdej sesji zaprezentowane zostaną przypadki autentycznych pacjentów, które zademonstrują zmiany zachodzące podczas kolejnych miesięcy leczenia pod wpływem zastosowanych sił. Przypadki te stanowią instruktaż stawiania diagnozy i planowania mechaniki leczenia oraz ułatwiają opanowanie obrazowania przebiegu oraz efektu leczenia ortodontycznego przed jego rozpoczęciem. W oparciu o te przypadki dr Brown omówi następujące zagadnienia:

 • Podstawy teorii wzorców wzrostu oraz powstawania wad zgryzu. 
 • „Diagnoza estetyczna” dr. Browna
 • Ocena modelu diagnostycznego   
 • Uproszczona i łatwa w użyciu analiza rentgenowskiego zdjęcia cefalometrycznego i szkicu cefalometrycznego
 • Podstawy biomechaniki wykorzystywanej w leczeniu
 • Szczegóły mechaniki zastosowanej w rzeczywistości w leczeniu danego pacjenta
 • Potencjalne problemy, na które należy zwracać uwagę podczas leczenia
 • Finalizacja leczenia, zapewniająca uzyskanie optymalnej okluzji oraz harmonii estetycznej twarzy, szczęk, zębów i uśmiechu.  

Po ukończeniu sesji 1. wszyscy uczestniczący w niej dentyści, nawet ci, którzy nigdy wcześniej nie zakładali ani nie stosowali aparatów łuku prostego, będą już potrafili planować, jak należy stosować te aparaty, aby skutecznie korygować wady zgryzu będą umirli lepiej diagnozować pacjentów przed rozpoczęciem leczenia - będą mieć umiejętności pozwalające na rozpoczęcie leczenia ortodontycznego.

 

Sesja 2:   13 - 15 marca 2021 r.  

Pierwsza połowa dnia 1.:

Wykład:

Cefalometria

 • Jak interpretować cefalometryczne zdjęcia rentgenowskie i wyniki analizy cefalometrycznej.
 • Omówienie i instruktaż wykonywania szkiców cefalometrycznych i analizy cefalometrycznej.

Ćwiczenia warsztatowe:

 • Uczestnicy wykonają ćwiczenie wykonywania szkicu cefalometrycznego i analizy cefalometrycznej .
 • Zademonstrowany zostanie program komputerowy do wykonywania szkiców i analizy cefalometrycznej metodą dr. Larry’ego Browna. Program ten umożliwia wykonanie podstawowego szkicu oraz otrzymanie pełnej analizy w ciągu zaledwie kilku minut. Zalecane jest nabycie programu LBOrthodontics do wykonywania szkiców i analiz cefalometrycznych,  zakupiony program może być wykorzystany do ćwiczenia wykonania szkicu cefalometrycznego i analizy cefalometrycznej. Program ten umożliwia wykonanie podstawowego szkicu oraz otrzymanie pełnej analizy dr. Larry’ego Browna w ciągu zaledwie kilku minut. Aby mieć możliwość skorzystania z „dodatkowego ćwiczenia”, uczestnik powinien na kursie dysponować własnym laptopem z zainstalowanym programem.

Wykład:

 • Diagnoza estetyczna: „Analiza Estetyczno-Diagnostyczna” połączona z analizą cefalometryczną.

Druga połowa dnia 1:

Wykład: 

 • Omówienie, instruktaż i prezentacja na żywo dopasowywania łuków stalowych 19x25.
 • Biomechanika łuku roboczego.

Ćwiczenia warsztatowe na typodontach: 

Dopasowywanie łuku stalowego 19x25 z haczykami:

 • Formowanie łuku.

     Wykonywanie „dogięcia kołyskowego”.  

     Torkowanie i odtorkowywanie łuku. 

Ćwiczenia warsztatowe:

 • Demonstracja stosowania „lock-stopów” służących do zatrzymywania zębów, a także do ich przesuwania wzdłuż łuku, gdy są stosowane łącznie z otwartymi sprężynkami NiTi.

Ćwiczenia warsztatowe na typodontach:

 • zakładanie 200 g sprężynki zamkniętej od 1. trzonowca do kła lub przedtrzonowca, w celu zamknięcia szpary w trakcie leczenia ekstrakcyjnego.

Wykład 

Prezentacja przypadków klinicznych leczenia ortodontycznego pacjentów nastoletnich.

Diagnoza, planowanie leczenia, mechanika i biomechanika międzyszczękowych wyciągów elastycznych stosowanych z aparatem łuku prostego u pacjentów nastoletnich.

 • Zgryz głęboki z kl. II,
 • Zgryz otwarty z kl. II
 • Kl. III.

Dzień 2:

Pierwsza część dnia 2:

Wykład:

 • Kontynuacja: leczenie pacjentów w wieku nastoletnim 

Druga część dnia 2 i dzień 3:

Wykład:

 • Leczenie ekstrakcyjne wad zgryzu kl. I i kl. II u pacjentów dorosłych:
 • Objaśnienie i omówienie tematu zamykania przestrzeni przy użyciu „mechaniki poślizgu" siłami kl. I, kl. II i kl. III.
 • Kamuflażowe leczenie kl. II.
 • Omówienie biomechaniki zamykania przestrzeni.
 • Różne typy zakotwienia.
 1. Zakotwienie maksymalne
 2. Zakotwienie umiarkowane
 3. Zakotwienie minimalne
 • Jak uzyskać zakotwienie
 • Masowe (en masse) zamykanie przestrzeni
 • Dystalizacja kłów w pierwszej kolejności przy użyciu sprężynek zamkniętych i wewnątrzustnych wyciągów kl. I.
 • Teoria 10-godzinnego oddziaływania siły: korzystając z niej można przemieszczać zęby i uzyskiwać zakotwienie.

Prezentacja przypadków klinicznych:

Ekstrakcyjne leczenie kl. I

Kamuflażowe leczenie ekstrakcyjne kl. II.

 • Stosowanie różnych systemów zakotwienia   
 • Wewnątrzustne wyciągi kl. I i kl. II stosowane w przypadkach ekstrakcyjnych.
 • Stosowanie sprężynek zamkniętych NiTi
 • Stosowanie łańcuszków elastycznych

 

Sesja 3:  pią, sob, nie 16 - 18 kwietnia 2021 r. 

Dzień 1 i 2

Wykład:

 • Zastosowanie łuków intruzyjnych (otwierających zgryz) w przypadkach uzębienia mieszanego: beta-tytanowy (β-Ti) łuk intruzyjny 16x22. Łuki intruzyjne 16x22 β-Ti są wykorzystywane do intruzji siekaczy, otwierania zgryzu i niwelacji łuków u pacjentów w fazie uzębienia mieszanego
 • Zastosowanie łuków NiTi z odwróconą krzywą Spee (RCS) w przypadkach zgryzu głębokiego u pacjentów nastoletnich i dorosłych. Preformowane łuki NiTi RCS są wykorzystywane do intruzji siekaczy, otwierania zgryzu i niwelacji łuków zębowych u pacjentów nastoletnich i dorosłych. 
 • Omówiony i porównany z nimi zostanie także łuk utility 16x16. 

Wykład:

Omówienie zagadnienia stosowania termoaktywnych niklowo-tytanowych (HA NiTi) ekspanderów podniebiennych oraz termoaktywnych niklowo-tytanowych (HA NiTi) rotatorów trzonowców -

 • aparatów prefabrykowanych i fabrycznie zaprogramowanych dla uzyskania automatycznej ekspansji podniebienia, dystorotacji i dystalizacji trzonowców.
 • Ich zakładanie w jamie ustnej jest łatwe.
 • Po założeniu nie wymagają żadnych regulacji.
 • Z punktu widzenia biomechaniki: oddziałują optymalną, biologiczną, aktywowaną termicznie siłą, w przeciwieństwie do dużych sił pochodzących od elementów stalowych.

Ćwiczenia warsztatowe na typodontach:

 • Wykonywanie i zakładanie łuku intruzyjnego 16x22 β-Ti.
 • Zakładanie termoaktywnego niklowo-tytanowego podniebiennego rotatora trzonowców.
 • Demonstracja zakładania łuku z odwróconą krzywą Spee (RCS) 17x25 NiTi. 

Wykład:

 • Prezentacja przypadków klinicznych pacjentów w fazie uzębienia mieszanego wczesnej do środkowej, ze zgryzem głębokim (którego korekcję - otwarcie - uzyskano przy zastosowaniu łuków intruzyjnych) oraz ze zgryzem otwartym.
 • Prezentacja przypadków pacjentów w wieku nastoletnim, u których zastosowano łuki NiTi z odwróconą krzywą Spee do otwarcia zgryzu i niwelacji łuków zębowych. 
 • Prezentacja przypadków klinicznych pacjentów w fazie uzębienia mieszanego wczesnej i środkowej, z poważnymi wadami zgryzu, u których, jednocześnie z aparatem łuku prostego, zastosowano, w roli „stałych aparatów czynnościowych”, termoaktywne aparaty podniebienne NiTi, pozwalające uzyskać modyfikację wzrostu oraz korekcję dysfunkcji tkanek miękkich i szkieletu. System ten, w sposób zgodny z biologią, zapewnia ekspansję podniebienia i dystalizację zębów trzonowych podczas niwelacji i szeregowania łuków zębowych.
 • Zastosowanie wyciągów elastycznych kl. II i kl. III do finalizowania korekcji szkieletowych i zębowych wad zgryzu. 

Dzień 3

Wykład:

Leczenie ekstrakcyjne wad kl. III: Kamuflażowe leczenie ekstrakcyjne kl. III.

 • Objaśnienie i omówienie tematu zamykania przestrzeni przy użyciu „mechaniki poślizgu” siłami kl. I, kl. II i kl. III.
 • Kamuflażowe leczenie kl. III
 • Wykład na temat biomechaniki zamykania przestrzeni w przypadkach kl. III.
 • Omówienie sytuacji wymagających różnych typów zakotwienia.
 • Jak uzyskać zakotwienie. 
 • Zamykanie przestrzeni metodą masową (en masse).
 • Dystalizacja kłów w pierwszej kolejności.
 1. Biomechanika sił klasy I – sił oddziałujących w obrębie jednego łuku, wykorzystywanych przy zamykaniu przestrzeni.
 2. Wyciągi wewnątrzustne klasy I.
 3. Sprężynki zamknięte NiTi
 4. Łańcuszki elastyczne.

Prezentacja przypadków klinicznych kamuflażowego leczenia ekstrakcyjnego wad kl. III w warunkach różnych wymagań odnośnie zakotwienia.

 

Sesja 4:   pią, sob, nie 18 - 20 cerwiec 2021 r. 

1. połowa dnia 1:

Wykład: 

Leczenie ortodontyczne łączone z zabiegami chirurgii w obrębie tkanek jamy ustnej. 

 • Omówienie najczęściej obecnie stosowanych zabiegów chirurgii ortognatycznej.
 1. Złamanie szczęki Lefort I
 2. Obustronna strzałkowa osteotomia żuchwy
 3. Kortykotomia (ekspansja chirurgiczna) podniebienia
 4. Genioplastyka
 • Jak zdiagnozować i jak odróżniać przypadki chirurgiczna od przypadków niewymagających interwencji chirurgicznej.
 • Pułapki, których należy unikać: są nimi przypadki o ukrytych rzeczywistych relacjach szkieletowych, które mogą wprowadzać lekarzy w trudne sytuacji kliniczne.
 • Postępowanie z pacjentami ortodontycznymi wymagającymi leczenia chirurgicznego (przypadki takie leczy się inaczej, niż standardowe przypadki ortodontyczne): Wada, którą u dziecka można w prosty sposób skorygować wykorzystując modyfikację wzrostu, u pacjenta dorosłego prowadzi do konieczności wykonania zabiegu chirurgicznego.
 • Zabiegi chirurgii szczękowo-twarzowej są łączone z leczeniem ortodontycznym, co pozwala na korygowanie wszystkich typów poważnych problemów zębowo-twarzowych..
 • Zabiegi chirurgiczne są wykorzystywane w leczeniu wad ortodontycznych nasilonych w takim stopniu, że ani modyfikacja wzrostu, ani ekstrakcyjne leczenie kamuflażowe nie umożliwia uzyskania rozwiązania akceptowalnego pod względem prawidłowości relacji zębowych i zgryzowych oraz pod względem estetycznym.
 • Metody chirurgiczne są wykorzystywane do korekcji problemów szkieletowych szczęk i/lub problemów dotyczących obszaru zębowo-zębodołowego.
 • Obie szczęki oraz bródka mogą być przemieszczane we wszystkich 3 kierunkach przestrzeni.

Prezentacja przypadków.

Przypadki pacjentów, u których przeprowadzono leczenie ortodontyczne połączone z zabiegami chirurgii szczękowo-twarzowej. 

2. połowa dnia 1:

Ćwiczenie warsztatowe na typodontach i demonstracje

 • Zakładanie haczyków Kobayashi (Kobi)
 • Zakładanie ligatur metalowych
 • Nadawanie łukowi stalowemu 19x25 dodatkowego torku przy pomocy „klucza do torkowania". 

Ćwiczenie demonstracyjne i omówienie użytkowania:

 • aparatów bite ramp
 • przyklejanych przyczepów „cleatów”,
 • przyklejanych przyczepów „guziczków” językowych,
 • przyklejanych przyczepów chirurgicznych,
 • haczyków zaciskanych,
 • stopów zaciskanych.

Ćwiczenie demonstracyjne:

 • demonstracja dopasowywania niklowo-tytanowego aparatu korektor kl. II: jest to stały aparat ortodontyczno - ortopedyczny, montowany na aparacie łuku prostego - stosowany dla modyfikacji wzrostu żuchwy i szczęki.

Omówienie, demonstracja na żywo lub wideodemonstracja wewnątrzustnego osadzania miniśrub.

Ćwiczenie warsztatowe na typodontach

 • Osadzenie miniśruby na typodoncie. 

Dzień 2:

Wykład: Trudne przypadki ekstrakcyjne

 • Kontynuacja objaśniania i omawiania tematu zamykania przestrzeni przy użyciu sił kl. I, kl. II i kl. III.

Prezentacja trudnych przypadków ekstrakcyjnych, wymagających różnych typów zakotwienia, a które pozwalają porównać zastosowanie:

 • wyciągów wewnątrzustnych, sprężynek zamkniętych NiTi i łańcuszków elastycznych.
 • wyciągów kl. I, II i III w tych trudnych przypadkach ekstrakcyjnych. 
 • miniśrub (elementów zakotwienia tymczasowego) stosowanych w roli dodatkowego zakotwienia. 

Dzień 3:

Prezentacja przypadków.

 • Przypadki pacjentów z wadą klasy II, o twarzach wydłużonych, w fazie uzębienia mieszanego, których leczenie przeprowadzono przy wykorzystaniu aparatu łuku prostego, termoaktywnych aparatów podniebiennych NiTi, headgearu potylicznego i korektora NiTi kl. II.
 • Stosowanie korektora NiTi kl. II (NCC) do korekcji kl. II u pacjentów niewspółpracujących. 

 

Sesja 5:  pią, sob, nie 2 - 4 liepiec 2021 r.

Dzień 1

Dystalizacja trzonowców.

Dystalizacja trzonowców przy użyciu stałego aparatu wewnątrzustnego:

 • Stała płytka podniebienna, system aparatu mocowanego na stałe: aparat wykonywany w laboratorium, wykorzystuje +300-gramowe sprężyny dystalizujące trzonowce oraz płytkę podniebienną, która zapewnia zakotwienie przeciwdziałające efektom siły reakcji sprężyn.
 • Miniśruby/miniimplanty, które zapewniają „szkieletowe, czyli kostne zakotwienie” wobec sił reakcji powstających w systemie dystalizacji trzonowców wykorzystującym aparat łuku prostego oraz 300-gramowe otwarte sprężynki NiTi ściśnięte lock-stopami.
 • Aparat sliding yoke, aktywowany wyciągami klasy II lub 200 g sprężynką zamkniętą, w roli systemu do dystalizacji trzonowców.
 • Dystalizatory trzonowców wykorzystujące sprężynki otwarte, lock-stopy i wyciągi kl. II.

Dystalizacja trzonowców: metoda zewnątrzustna:

 • Headgeary (karkowy i łączony) zastosowane jednocześnie z wewnątrzustnym termoaktywnym ekspanderem podniebiennym NiTi.

Prezentacja przypadków klinicznych demonstrujących zastosowanie wszystkich powyższych technik.

Ćwiczenie warsztatowe na typodoncie

 • Aparat dystalizacyjny „sliding yoke”.

Omówienie, instruktaż, biomechanika, wideoprezentacja i demonstracja na żywo stosowania i zakładania aparatu dystalizacyjnego „sliding yoke” służącego do dystalizacji trzonowców u pacjentów w późnej fazie uzębienia mieszanego.

 • Ćwiczenie warsztatowe: wykonanie aparatu sliding yoke z odcinka stalowego, obrabialnego termicznie drutu 16x16 przy użyciu kleszczy do doginania pętli i kleszczy Weingardta. Uczestnicy kursu otrzymają filmy prezentujące te techniki. Uczestnicy kursu otrzymają drut do wykonania aparatu, natomiast w kleszcze do doginania pętli i kleszcze Weingardta muszą się zaopatrzyć samodzielnie.

Demonstracja i protokół postępowania przy dopasowywaniu headgearu (łuku twarzowego, czepca potylicznego/paska karkowego).

 • Zasada działania i biomechanika headgearu.

Ćwiczenie warsztatowe na typodontach i demonstracje

(Aby wykonać ćwiczenia, uczestnicy muszą dysponować odpowiednimi kleszczami):

 • Dogięcia stopień w górę/stopień w dół.
 • Dogięcia stopień do wewnątrz/stopień na zewnątrz.
 • Demonstracja zamków samoligaturujących. 

Dzień 2:

Wykład: 

Wszechstronne leczenie pacjentów dorosłych

Leczenie nieekstrakcyjne pacjentów dorosłych.

 • Jak „przewidzieć” prawidłowy efekt leczenia trudnego przypadku.
 • Pułapki, których należy unikać: są nimi przypadki o ukrytych rzeczywistych relacjach szkieletowych, które mogą wprowadzać lekarzy w trudne sytuacji kliniczne.

Ortodoncja pacjentów dorosłych: Przygotowanie ortodontyczne pacjentów dorosłych do leczenia odtwórczego (wykonania koron, licówek, mostów, implantów), aby umożliwić uzyskanie najlepszych efektów tego leczenia, które nie byłyby możliwe bez wcześniejszego zastosowania leczenia ortodontycznego.

Prezentacja przypadków.

 • Analizowane będą przypadki pacjentów dorosłych, nieekstrakcyjne i ekstrakcyjne. 

Procedury: „slenderisingu”, „slicingu” i „strippingu” zębów.

 • Zabiegi te mogą być niekiedy wykonywane zamiast ekstrakcji w sytuacjach granicznych „konieczność ekstrakcji – brak konieczności ekstrakcji” oraz przy leczeniu kamuflażowym
 • u pacjentów nastoletnich i dorosłych z umiarkowaną kl. III lub kl. II. Mogą też być wykorzystywane przy korekcji linii pośrodkowych.
 • Są stosowane zamiast ekstrakcji przedtrzonowców, pozwalając na zyskanie w każdym z kwadrantów około 3,5 mm przestrzeni

Prezentacja przypadków.

Analizowane będą trudne przypadki kliniczne leczone z wykorzystaniem technik strippingu i slicingu dla rozwiązania pojawiających się problemów. 

Dzień 3:

Wykład: 

Analiza terapii miniśrubami ortodontycznymi stosowanymi dla uzyskania różnych rodzajów tymczasowego zakotwienia kostnego przy różnych rodzajach przemieszczeń zębów, w tym bardzo trudnej intruzji trzonowców.

 • Plusy i minusy miniśrub (znanych także jako TAD: Temporary Anchorage Device – elementy zakotwienia tymczasowego).

Zamki samoligaturujące – przypadki kliniczne demonstrujące:

 • Plusy i minusy tych zamków
 • Porównanie filozofii „pasywnej” z „aktywną”.

Stosowanie elementów „bite ramp”.

 • Stosowane w przypadkach kl. II podkl. II ze zgryzem głębokim: służą
 • do otwierania zgryzu, aby możliwe było wczesne zakładanie aparatu w łuku dolnym. Jednocześnie, w początkowej fazie niwelacji łuków, wspomagają one doprzednie wysuwanie żuchwy, co umożliwia wczesną korekcję ortopedyczną wad klasy II ze zgryzem głębokim.
 • Inne zastosowania elementów „bite ramp”, w trudnych sytuacjach, np. korekcji zgryzu przewieszonego.

Prezentacja przypadków: przypadki ilustrujące powyższe tematy. 

Faza finalizacji leczenia.

Ćwiczenie demonstracyjne: 

 • zdejmowanie aparatu;
 • zakładanie stałego retainera z drutu.

Przegląd materiału i pytania

Informacje organizacyjne o kursach:  

Cena każdej z sesji (obejmuje przerwy kawowe i lancze serwowane w hotelu Intercontinental): 2840 zł.  

 Cena obniżona - 2740 zł - dla płatności dokonywanych: 

1. w ciągu dwóch tygodni od daty zapisu (wypełnienia formularza zgłoszenia) - dotyczy tylko sesji 1.

2. nie później, niż na cztery tygodnie przed datą rozpoczęcia kursu - dotyczy sesji 2 - 5..

Cena dla lekarzy powtarzających daną sesję: 2640 zł.

Cena dla studentów - członków Klubu Larry Brown Orthodontics: 2540 zł. 

- Opłata kaucyjna za typodont oraz podstawowe materiały warsztatowe zużywane podczas wszystkich sesji wynosi 250 zł (kwota ta nie obejmuje aparatu podniebiennego NiTi i preformowanego aparatu sliding yoke). Kwota 250 zł zostanie zwrócona uczestnikom po ukończeniu wszystkich pięciu sesji (będzie odliczona od ceny sesji piątej).

-Termoaktywne aparaty podniebienne używane na warsztatach trzeciej sesji: będą one wypożyczone uczestnikom podczas ćwiczeń warsztatowych. Uczestnicy mogą także zakupić na ćwiczenia nowe aparaty podniebienne i zachować je do użycia przy leczeniu pacjentów. Cena za aparat podniebienny wynosi 177 zł (44€); Aparaty te powinny zostać zamówione na min. 4 tygodnie przed odpowiednią sesją kursu. 

Na sesję 2.: Zalecane jest nabycie programu LBOrthodontics do wykonywania szkiców i analiz cefalometrycznych, przy użyciu którego będzie można wykonać dodatkowe ćwiczenie z zakresu wykonywania szkicu cefalometrycznego i analizy cefalometrycznej). Program ten umożliwia wykonanie podstawowego szkicu oraz otrzymanie pełnej analizy dr. Larry’ego Browna w ciągu zaledwie kilku minut.

Uczestnicy kursu, zamawiając program przed sesją 2., mogą skorzystać ze specjalnej oferty - płatności w trzech ratach: 50% ceny programu przy zamówieniu i 2 raty po 25% ceny w dwóch kolejnych miesiącach.

Uczestnik winien zainstalować program na własnym laptopie i przywieźć go ma kurs, aby móc wykonać ćwiczenie edukacyjne.

- Uczestnicy przed poszczególnymi sesjami powinni zaopatrzyć się we wszystkie potrzebne narzędzia ortodontyczne, aby mieć możliwość pełnego uczestnictwa w warsztatach (narzędzia, oczywiście, będą później wykorzystywane podczas leczenia pacjentów). Dla wygody uczestników kursu są one dostępne w www.LBOrthodontics.com w znacznie obniżonych cenach, aby ułatwić rozpoczęcie leczenia ortodontycznego. W razie pytań odnośnie niezbędnych na kursie narzędzi prosimy o kontakt: +48 602 71 73 58.  Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: www.LBOrthodontics.com.  

Zamówione narzędzia zostaną przesłane lub dostarczone na pierwszą sesję. Narzędzia i materiały ortodontyczne stosowane w systemie leczenia doktora Larry'ego Browna zawsze mogą być zamawiane na kursie lub on-line

- Wysoce zalecane jest, aby uczestnicy kursu zakupili podręcznik do ortodoncji: The Art of Modern Orthodontics (Sztuka nowoczesnej ortodoncji) autorstwa wykładowcy, dr. Larry'ego Browna. Każdy uczestnik kursu powinien przeczytać tę 700-stronicową książkę i traktować ją jako uzupełnienie zajęć kursu Orthodontic Training Seminars, oraz źródło wiedzy na przyszłość. Jest to jedyny dostępny na rynku podręcznik oferujący obszerną i zweryfikowaną przez czas wiedzę o wszystkich aspektach leczenia przy użyciu aparatu łuku prostego systemem doktora Browna. Wszystkim uczestnikom kursów dr. Browna oferujemy podręcznik w obniżonej cenie. 

Informacje i zapisy:  zapisy oraz informacje w języku polskim lub angielskim: Rajmund Chmielewski: +48 602 71 73 58 info@lborthodontics.com