There were 100 members of the graduating class of 2017. They are now successfully treating their own orthodontic patients using Dr. Brown's California Straight Wire orthodontic system - Congratulations!!!

Orthodontic Seminars of California, Dr. Larry Brown

Orthodontic Seminars Of California

Printer-friendly version

 

Dr Larry brown

Informujemy, że od roku 2013 kursy doktora Browna w Polsce są kursami niezależnymi i niekomercyjnymi. 

 Strona internetowa informująca o kursach w Polsce:  www.LBOrthodontics.com 

Doktor Brown pochodzi z San Diego w Kalifornii (miejsca narodzin aparatu łuku prostego – Straight Wire Appliance – SWA). Aparaty te stosuje od 30 lat, szkolenia z zakresu ortodoncji (na poziomie podstawowym i zaawansowanym) prowadzi od roku 1998, w Polsce od 2006.

Dotychczas kursy te ukończyło około 500 polskich stomatologów.

Kurs poziomu I, składający się z pięciu trzydniowych sesji, stanowi kompletny program przeznaczony dla dentystów ogólnych i początkujących ortodontów, jego tematyką jest stosowanie aparatu łuku prostego.

Kursy poziomu II (dwudniowe) w sposób bardziej szczegółowy omawiają wybrane, węższe zagadnienia terapii ortodontycznej.

Kompletny program szkolenia umożliwi uczestnikom opanowanie Sztuki Nowoczesnej Ortodoncji, to znaczy da im umiejętność rozpoznawania problemów ortodontycznych rozwijających się u ich pacjentów, stawiania prawidłowej diagnozy, a w konsekwencji leczenia tych pacjentów zgodnie z najwyższymi standardami ortodontycznymi i estetycznymi.

Aparat SWA (i jego odmiany) jest najbardziej popularnym spośród używanych obecnie stałych aparatów ortodontycznych. Dzięki niemu ortodonta zachowuje pełną kontrolę nad leczeniem.

Przy stosowaniu systemu doktora Browna lekarz może u swoich pacjentów uzyskać:

  • estetyczną harmonię struktur twarzy
  • wyleczenie większości najmłodszych pacjentów bez ekstrakcji zębów, dzięki modyfikacji ich wzrostu
  • optymalną okluzję
  • ładny, przyjemny wygląd uśmiechu i całej twarzy.

W zakresie leczenia młodszych pacjentów: doktor Brown uczy zastosowania aparatów SWA w roli „stałego aparatu czynnościowego” – termin ten oznacza, że lekarz, współpracując z naturą, stosując możliwie najdelikatniejsze siły, może korygować dysfunkcje tkanek miękkich oraz wady klasy II i klasy III na poziomie szkieletowymW ten sposób lekarz prowadzący leczenie może uzyskać piękny efekt estetyczny oraz optymalną okluzję.

W systemie doktora Browna leczenie ruchomymi aparatami czynnościowymi, które w nienaturalny sposób wymuszają doprzednią lub dotylną pozycję żuchwy i często są nieskuteczne ze względu na ograniczenia typowe dla tego rodzaju aparatów (jak i ze względu na brak współpracy ze strony pacjentów), nie jest ani potrzebne, ani stosowane.

Leczenie osób dorosłych: omówione zostanie leczenie ekstrakcyjne, nieekstrakcyjne i chirurgiczne. Lekarze uczestniczący w kursie nauczą się również jak łączyć leczenie ortodontyczne z leczeniem odtwórczym/protetycznym/implantologicznym, poprzez przeprowadzenie pełnego leczenia ortodontycznego przed leczeniem innymi metodami, co prowadzi do uzyskania lepszych efektów leczenia odtwórczego/estetycznego.

Doktor Brown zorganizował program swoich szkoleń w ten sposób, by ich uczestnicy, nawet dotychczas nieposiadający wiedzy z dziedziny ortodoncji i/lub znajomości aparatów SWA, mieli możliwość zyskania praktycznych umiejętności, pewności i doświadczenia, koniecznych do leczenia pacjentów w dowolnym wieku.

Kurs jest również cenny dla lekarzy, którzy już praktykują ortodoncję, ale nie w pełni rozumieją wszystkie aspekty leczenia ortodontycznego aparatem SWA, oraz dla tych, którzy chcą opanować „system łuku prostego” autorstwa doktora Browna, który umożliwia uzyskiwanie bardzo dobrych, pewnych efektów leczenia. 

“Dr. Brown presents an extremely efficient course on the Straight Wire Appliance. Using modern audiovisual aides, he educates using a step by step, month by month analysis of many actual clinical cases. The “workshop exercises” on the typodont are very good and the personal help he provides in the diagnosing and treatment planning of my cases is priceless. This course is definitely worth following and my own clinical results on my patients are excellent.”

Doktor Brown prezentuje wyjątkowo efektywny kurs z zakresu aparatów łuku prostego. Stosując nowoczesne audiowizualne pomoce dydaktyczne prowadzi nauczanie, wykorzystując metodę stopniowej, rozplanowanej w czasie analizy rzeczywistych przypadków klinicznych. Bardzo dobre są ćwiczenia praktyczne na typodontach, a osobista pomoc, której udziela w zakresie diagnozy i planu leczenia przypadków naszych pacjentów jest bezcenna. Bez wątpienia warto było ukończyć ten kurs, efekty kliniczne leczenia moich pacjentów są świetne.”

Dr. Patrick De Dycker, 7860 Lesines, Belgium.

 

Polish translation: Rajmund Chmielewski