NOWY dwuletni program kursów stopnia II składający się z 4 odrębnych, dwudniowych sesji.

Printer-friendly version
Orthodontic Seminars of California, Dr. Larry Brown
Place: 
to be announced in Warszawa
City: 
Warszawa
Country: 
Poland


NOWY dwuletni program kursów stopnia II składający się z 4 odrębnych, dwudniowych sesji.  

NOWE DATY z powodu pandemii koronawirusa: poziom II, dwuletni program składający się z 4 odrębnych dwudniowych sesji, Program podany jest poniżej.

Sesja 1:  9 - 10 kwiecien (sobota - niedziela) 2021 r. 

Sesja 2:  3 - 4 grudzien (piątek - sobota) 2021 r. 

Sesja 3:  8 - 9 kwiecien (piątek - sobota) 2022 r. 

Sesja 4:  18 - 19 listopad (sobota - niedziela) 2022 r.

Lokalizacja:  Warszawa 

Ten cykl kursów będzie organizowany w cyklu dwuletnim. W poszczególnych sesjach można uczestniczyć w dowolnej kolejności.

Program poszczególnych sesji może być modyfikowany, dla wprowadzenia innych tematów. 

Lokalizacja: Nowość: wszystkie kursy będą organizowane w Warszawie.

Terminy wykładów: Dzień I: Wykład od 09:00 do 16:00 (w tym lunch oraz przerwa kawowa).  Pytania: od 16:30 do 17:00 (uczestnicy mogą skonsultować po jednym przypadku). Dzień 2: 09:00 – 16:00 

Konsultacje osobiste z doktorem Larrym Brownem lub doktor Izabelą Pietruczuk - informacje w zakładce „Konsultacje”. 

Sesja 1   9 - 10 kwiecien (sobota - niedziela) 2021 r.  

Dzień 1 i 2:

Leczenie dzieci i dorosłych z relacją kl. I i kl. II. 

Na kursie odbędą się ćwiczenia warsztatowe z zakresu osadzania miniśrub. 

Wykład:  

Analiza diagnostyczna, planowanie leczenia i planowanie mechaniki leczenia różnych typów pacjentów ortodontycznych z relacjami kl. I i kl. II, prowadzące do uzyskania świetnych, pod względem ortodontycznym i estetycznym, efektów. 

Prezentacja przypadków klinicznych: 

Pacjenci młodzi:  

Przypadki pacjentów w fazie uzębienia mieszanego i pacjentów nastoletnich z relacjami klasy I i kl. II.   

 • Zanalizowane zostaną przypadki zgryzu głębokiego i otwartego.
 • Często nieprawidłowo określana jest najlepsza pora zastosowania termoaktywnego ekspandera lub rotatora NiTi. W oparciu o teksty oraz demonstrację przypadków klinicznych zostanie szczegółowo objaśnione, kiedy należy stosować te aparaty, a kiedy ich stosowanie nie jest konieczne.
 • Techniki i schematy pozycjonowania zamków stosowane w przypadkach zgryzu otwartego.

Przeglądowe omówienie stosowania: 

 • Korektora NiTi do kl. II
 • Podniebiennego termoaktywnego ekspandera/rotatora trzonowców NiTi  
 • Dystalizatora trzonowców
 • Headgear (wyciąg zewnątrzustny)
 • Łuków intruzyjnych
 • Zderzaka wargowego
 • Miniśrub

Prezentowane przypadki kliniczne będą demonstrować zweryfikowane przez czas, systematyczne, logiczne i pozwalające zaoszczędzić czas podejście do leczenia pacjentów, wykorzystujące system leczenia aparatem łuku prostego doktora Browna. 

Pacjenci dorośli:

 • Celem będzie odpowiedź na pytanie: „gdzie leżą limity nieekstrakcyjnego, niechirurgicznego leczenia pacjentów dorosłych?”
 • Zastosowanie podniebiennego ekspandera/rotatora HA NiTi w leczeniu pacjentów dorosłych. 

Warsztaty, film i wykład:  

 • Osadzanie miniśrub: uczestnicy wkręcą miniśruby w typodont. 

Sesja 2:  3 - 4 grudzien (piątek - sobota) 2021 r.     

Dzień 1 i 2:   

Leczenie dzieci i dorosłych z relacją kl. III. 

Kurs obejmie ćwiczenie warsztatowe dopasowywania łuku stalowego 19x25. 

Wykład:  

Analiza diagnostyczna, planowanie leczenia i planowanie mechaniki leczenia różnych typów pacjentów ortodontycznych z relacją kl. III, prowadzące do uzyskania świetnych, pod względem ortodontycznym i estetycznym, efektów. 

Prezentacja przypadków klinicznych przez dr Browna: 

Pacjenci młodzi: Przypadki pacjentów w fazie uzębienia mieszanego i w wieku nastoletnim, z relacją kl. III.

 • Leczenie wad kl. III szkieletowych i zębowych.
 • Lekarze często nieprawidłowo określają najlepszą porę zastosowania termoaktywnego ekspandera lub rotatora NiTi. W oparciu o demonstrację przypadków klinicznych relacji kl. III zostanie szczegółowo objaśnione, kiedy należy stosować te aparaty, a kiedy ich stosowanie nie jest konieczne. 

Leczenie kl. III u dorosłych

 • Zawsze pojawia się pytanie diagnostyczne: „gdzie leżą limity leczenia nieekstrakcyjnego i niechirurgicznego?”
 • Zastosowanie podniebiennego ekspandera/rotatora HA NiTi w leczeniu pacjentów dorosłych z relacją kl. III.

Ćwiczenie demonstracyjne i powtórzenie: uczestnicy dopasują stalowy „łuk roboczy” 19x25: wykonają dogięcie kołyskowe, dodatkowy tork koron (doprzedsionkowy i dojęzykowy).

 

Sesja 3:  2 - 3 kwiecien (sobota - niedziela) 2022 r. 

Leczenie pacjentów dorosłych, ekstrakcyjne i nieekstrakcyjne, część 1. 

Dzień 1   

Wykład:  

Wskazówki dotyczące leczenia, służące rozwiązywaniu problemów i finalizacji przypadków. 

Przedstawione zostaną między innymi wskazówki:

 • dla przypadków zgryzu otwartego i głębokiego
 • dotyczące korekcji zgryzu krzyżowego
 • dla przypadków uśmiechu dziąsłowego.
 • dla przypadków korekcji linii pośrodkowych
 • dotyczące stosowania sił elastycznych
 • Dogięcia stopniowe
 • dla przypadków niezgodności wymiarów zębów
 • dotyczące stosowania slicingu
 • dotyczące technik przyklejania zamków
 • dotyczące końcowego domykania przestrzeni poekstrakcyjnych
 • dotyczące fibrotomii
 • dotyczące retencji. 

Dzień 2

Wykład:  

Terapia dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego (SSŻ).  

 • Terapia SSŻ dla pacjentów zamierzających poddać się leczeniu ortodontycznemu. 
 • Jak przeprowadzić kliniczną „diagnozę różnicującą SSŻ”. 
 • Terapia szyną/terapia ortotyczna: Dr Brown omówi stosowany terapię szyną, którą stosuje z powodzeniem od trzydziestu lat.
 • Leczenie ortodontyczne połączone z terapią szyną/terapią ortotyczną – jak „zarządzać" tymi delikatnymi przypadkami.
 • Prognoza i leczenie długoterminowe 
 • Zabiegi chirurgiczne: artroskopia, artroplastyka, całkowita wymiana stawu i inne.
 • Wykorzystanie zabiegów fizjoterapii i akupresury, które można wykonywać w gabinecie dentystycznym. 

Prezentacja przypadków klinicznych i wykład dr Browna

Sesja 4:  To be announced in Warszawa, 2022 r. 

Wykłady: 

Leczenie pacjentów dorosłych, ekstrakcyjne i nieekstrakcyjne, część 2. 

Przeprowadzone zostanie powtórzenie materiału praktycznego 

Dzień 1    

Wykład:  

Leczenie ortodontyczne pacjentów dorosłych. 

 • Zęby zatrzymane: leczenie zatrzymanych kłów i przedtrzonowców.
 • Ortodoncja pacjentów dorosłych: Analiza diagnostyczna, planowanie leczenia i planowanie mechaniki leczenia różnych typów dorosłych pacjentów ortodontycznych, prowadzące do uzyskania świetnych, pod względem ortodontycznym i estetycznym, efektów..
 • Przypadki nieekstrakcyjne i ekstrakcyjne
 • Ortodontyczne przygotowanie pacjentów do leczenia protetycznego oraz odbudowy estetycznej
 • Stosowanie miniśrub w skomplikowanych sytuacjach
 • Szybka ortodoncja: przegląd metod tak zwanego „szybkiego leczenia ortodontycznego”
 • Zastosowanie kortykotomii
 • Tak zwane „sześciomiesięczne leczenie ortodontyczne” 

Dzień 2

 • Cefalometria i diagnoza.  
 • Postępowanie ortodontyczne w przypadkach rozszczepu wargi i podniebienia.    
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa połączona z leczeniem ortodontycznym.  
 • Bezdech senny 
 • Przegląd ćwiczeń warsztatowych 

Wykład:  

Cefalometria i diagnoza 

 • Zostanie przeprowadzona 30-to minutowa demonstracja programu komputerowego do wykonywania szkiców cefalometrycznych metodą dr. Browna: ten program do wykonywania szkiców oraz analizy cefalometrycznej pozwala lekarzowi dentyście wykonać automatycznie, w pięć minut, podstawowy szkic oraz pełną analizę wg dr. Browna.! Program ten jest wydajny i precyzyjny. Jeśli masz już ten program, lub chcesz uczestniczyć w demonstracji korzystając z tymczasowej licencji, skontaktuj się z Rajmundem - tel. +48 602 71 73 58 lub e-mail info@lborthodontics.com i przywieź z sobą laptop.
 • Podstawy szkicowania i analizy cefalometrycznej, z której korzysta dr Brown w procesie diagnozowania i planowania mechaniki leczenia.
 1. Usuwać albo nie usuwać? Oto jest pytanie.
 2. Określanie, czy przypadek wymaga leczenia chirurgicznego: kamuflażowe leczenie ekstrakcyjne lub zabiegi chirurgii szczękowo - twarzowej połączone z leczeniem ortodontycznym.  
 3. Omówienie łączenia chirurgii szczękowo-twarzowej z leczeniem ortodontycznym 

Rozszczep wargi i podniebienia: rozważania na temat leczenia ortodontycznego i chirurgicznego

 • Planowanie leczenia pacjenta z rozszczepem podniebienia. 
 • Sekwencja leczenia ortodontycznego/ortopedycznego i chirurgicznego pacjentów z rozszczepami. 

Omówienie problemu bezdechu sennego i chrapania. 

 • Omówienie etiologii i różnych rozwiązań 

Ćwiczenie demonstracyjne:  

Dla ostatniego przypomnienia, uczestnicy mogą i powinni zgłosić prośbę o przypomnienie protokołu postępowania któregokolwiek z wcześniej wykonywanych ćwiczeń warsztatowych (prośby należy zgłaszać przed kursem, aby organizatorzy mieli możliwość przygotowania prezentacji),. 

Na przykład:

 • Nadawanie odcinkowi łuku dodatkowego torku lub wykonywanie dogięcia kołyskowego na łuku stalowym 19x25 lub dogięcia stopniowe.
 • Stopy i haczyki
 • Ekspandery i rotatory
 • Łuki intruzyjne 16x22 NiTi.
 • Korektor NiTi do kl. II
 • Wyciągi elastyczne i sprężynki
 • Aparat „sliding yoke”
 • HeadgearL dopasowywanie łuku twarzowego i pasków. 
 • Retainer z drutu 

Wszelkie ewentualne prośby o demonstracje należy zgłaszać przed kursem, abyśmy mogli się przygotować. 

 Informacje i zapisy: 

Cena dwudniowej sesji kursu w roku 2021 będzie wynosić 1850 PLN.

Zapisy oraz informacje w języku polskim lub angielskim: Rajmund Chmielewski: info@LBOrthodontics.com

Kontakt z dr. Larry'm Brownem: dr.larry.brown@belgacom.net                                                 

 

 

 

Info & subscribing: 

Informacje i zapisy:   

Cena dwudniowej sesji kursu w roku 2021 będzie wynosić 1850 PLN.

Zapisy oraz informacje w języku polskim lub angielskim: Rajmund Chmielewski: info@LBOrthodontics.com 

Kontakt z doktorem Larry'm Brownem: dr.larry.brown@belgacom.net