PRYWATNE KONSULTACJE doktora Larry’ego Browna dla lekarzy: planowanie leczenia i rozw

Printer-friendly version

Dr Brown oraz jego zespół umożliwa korzystanie z osobistych prywatnych konsultacji. Ze względu na ich dużą popularność terminy muszą być rezerwowane z wyprzedzeniem. konsultacje organizowane są w Warszawie w hotelu Intercontinental Hotel: szczegóły i terminy podane są poniżej.

W bieżącym sezonie, tylko po uprzednim umówieniu, konsultacji w Warszawie udzielać będzie także lek. dent. Izabela Pietruczuk. Konsultacje odbywają się standardowo przed, lub w trakcie kursów Orthodontic Training Seminars.

 

Orthodontic Seminars of California, Dr. Larry Brown
Place: 
Radisson Hotel, Warszawa
City: 
Warszawa
Country: 
Poland

Prywatne konsultacje z zakresu leczenia ortodontycznego, odbywające się w Warszawie 

Z dr. Brownem - w języku angielskim lub z tłumaczeniem na polski: Friday November 18, 2022; Friday January 6, 2023; Friday March 10, 2023; Fridau April 14, 2023.

Z dr. Pietruczuk (w języku angielskim lub polskim):  Friday November 18, 2022 14h to 18:30; Saturday November 26, 2022 14h to 17h; Sunday Novemeber 27, 2022 9h to 13h; Friday January 6, 2023 14h to 18h;  Monday January 9, 2023 11h to 13h and 14h to 15h; March 10, 2023 14 to 18; March 12, 2023 14h to 17h; March 13, 2023 9 to 13h;  Friday April 14, 2023 14h to 18h; Sunday April 16, 2023 14h to 17h; Sundy April 23, 2023 11h to 13h; Saturday June 3, 2023, 14h to 17h; Sunday June 4, 2023, 9h to 13h. 

Zapraszamy wszystkich lekarzy dentystów, którzy ukończyli kurs Orthodontic Training Program dr. Larry’ego Browna do skorzystania konsultacji. Maksymalny czas konsultacji to 1,5 godziny. Konsultacja u dr Pietruczuk może trwać do 2 godzin. Obowiązuje kolejność zapisu, konsultacje u dr. Browna trwają od godz. 11.00 do 18.00. Na konsultacje należy należy umówić się z odpowiednim wyprzedzeniem, kontaktując się pod adresem: info@LBOrthodontics.com.  

Lekarze mogą omawiać przypadki swoich pacjentów, mogą to być przypadki nowe lub już w trakcie leczenia. Warto skorzystać z trzydziestopięcioletniego doświadczenia doktora Browna z zakresu leczenia aparatem łuku prostego.

Aby umożliwić dr Brownowi postawienie właściwej diagnozy i prawidłowe prowadzenie doradztwa, lekarze są proszeni o dostarczanie na nośnikach pamięci (pen drive’ach USB) niezbędnych w diagnostyce zdjęć twarzy pacjentów (en face, profil, naturalna pozycja ust i w uśmiechu), zdjęć 5 widoków ich modeli diagnostycznych, cefalometrycznego zdjęcia rentgenowskiego i szkicu cefalometrycznego oraz rentgenowskiego zdjęcia panoramicznego. Jeżeli zdjęcia wykonano po założeniu aparatu, prosimy o dostarczenie niezbędnych pisemnych informacji odnośnie zastosowanego schematu pozycjonowania zamków oraz odnośnie drutów i wszelkich innych elementów aparatu, które zostały założone przed wykonaniem zdjęcia. Dla własnej korzyści, zaleca się przygotowanie i uporządkowanie prezentowanych fotografii, aby uniknąć straty czasu podczas ich poszukiwania w czasie przeznaczonym na konsultację.

Dobrym pomysłem będzie także dostarczenie w formie pisemnej istotnych wniosków dotyczących każdego z przypadków, ogólnego „globalnego planu leczenia” oraz bardziej szczegółowego planu leczenia dla poszczególnych miesięcy. To ćwiczenie jest bardzo ważne z punktu widzenia edukacyjnego. 

Na życzenie konsultacja może być tłumaczona przez Rajmunda Chmielewskiego.

Cena za konsultację u dr. Browna to 65€ za 1/2 godziny plus VAT. Cena tłumaczenia angielsko - polskiego to dodatkowo 15€ za 1/2 godziny, Cena za konsultację u dr Pietruczuk to 60€ za 1/2 godziny plus VAT. 

Informacje i zapisy:  zapisy oraz informacje w języku polskim lub angielskim: Rajmund Chmielewski: +48 602 71 73 58 info@lborthodontics.com