Z powodu pandemii koronawirusa: NOWE DATY sesji w roku 2021 dla GRUPY 15 (kurs Orthodontic Training Seminars of California Dr. Larry’ego Browna, który rozpoczął się 28-30 września 2019)

Printer-friendly version
Orthodontic Seminars of California, Dr. Larry Brown
Place: 
to be anounced in Warszawa
City: 
Warszawa
Country: 
Poland
Dates: 
Sat 6 Mar 2021
Sun 7 Mar 2021
Mon 8 Mar 2021

Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych przy zastosowaniu aparatu łuku prostego. 

Kurs składa się z 5 odrębnych trzydniowych sesji (łącznie obejmuje 15 dni) 

Program i terminarz kursu Sesje 5

Ze względu na epidemię koronawirusa, dla bezpieczeństwa nas wszystkich, daty zostały zmienione (patrz: program poniżej) 

Lokalizacja:  Hotel Intercontinental, Warszawa, Polska 

Daty  6, 7, 8 marzek r. (pia, sob, nie) 

Godziny zajęć każdej z trzydniowych sesji: dzień 1: 9:30 - 17:15; dzień 2.: 9 - 17; dzień 3: 9 - 16. Dr Brown każdego dnia po zajęciach daje lekarzom uczestniczącym w kursie możliwość zadawania pytań oraz konsultowania przypadków i uzyskiwania pomocy w razie problemów w leczeniu. 

Sesja 5:  6, 7, 8 marzek 2021 r. (pia, sob, nie)  

Dzień 1

Dystalizacja trzonowców.

Dystalizacja trzonowców przy użyciu stałego aparatu wewnątrzustnego:

 • Stała płytka podniebienna, system aparatu mocowanego na stałe: aparat wykonywany w laboratorium, wykorzystuje +300-gramowe sprężyny dystalizujące trzonowce oraz płytkę podniebienną, która zapewnia zakotwienie przeciwdziałające efektom siły reakcji sprężyn.
 • Miniśruby/miniimplanty, które zapewniają „szkieletowe, czyli kostne zakotwienie” wobec sił reakcji powstających w systemie dystalizacji trzonowców wykorzystującym aparat łuku prostego oraz 300-gramowe otwarte sprężynki NiTi ściśnięte lock-stopami.
 • Aparat sliding yoke, aktywowany wyciągami klasy II lub 200 g sprężynką zamkniętą, w roli systemu do dystalizacji trzonowców.
 • Dystalizatory trzonowców wykorzystujące sprężynki otwarte, lock-stopy i wyciągi kl. II. 

Dystalizacja trzonowców: metoda zewnątrzustna:

 • Headgeary (karkowy i łączony) zastosowane jednocześnie z wewnątrzustnym termoaktywnym ekspanderem podniebiennym NiTi.

Prezentacja przypadków klinicznych demonstrujących zastosowanie wszystkich powyższych technik.

Ćwiczenie warsztatowe na typodoncie

 • Aparat dystalizacyjny „sliding yoke”.

Omówienie, instruktaż, biomechanika, wideoprezentacja i demonstracja na żywo stosowania i zakładania aparatu dystalizacyjnego „sliding yoke” służącego do dystalizacji trzonowców u pacjentów w późnej fazie uzębienia mieszanego.

 • Ćwiczenie warsztatowe: wykonanie aparatu sliding yoke z odcinka stalowego, obrabialnego termicznie drutu 16x16 przy użyciu kleszczy do doginania pętli i kleszczy Weingardta. Uczestnicy kursu otrzymają filmy prezentujące te techniki. Uczestnicy kursu otrzymają drut do wykonania aparatu, natomiast w kleszcze do doginania pętli i kleszcze Weingardta muszą się zaopatrzyć samodzielnie.

Demonstracja i protokół postępowania przy dopasowywaniu headgearu (łuku twarzowego, czepca potylicznego/paska karkowego).

 • Zasada działania i biomechanika headgearu.

Ćwiczenie warsztatowe na typodontach i demonstracje

(Aby wykonać ćwiczenia, uczestnicy muszą dysponować odpowiednimi kleszczami):

 • Dogięcia stopień w górę/stopień w dół.
 • Dogięcia stopień do wewnątrz/stopień na zewnątrz.
 • Demonstracja zamków samoligaturujących. 

Dzień 2:

Wykład: 

Wszechstronne leczenie pacjentów dorosłych

Leczenie nieekstrakcyjne pacjentów dorosłych.

 • Jak „przewidzieć” prawidłowy efekt leczenia trudnego przypadku.
 • Pułapki, których należy unikać: są nimi przypadki o ukrytych rzeczywistych relacjach szkieletowych, które mogą wprowadzać lekarzy w trudne sytuacji kliniczne.

Ortodoncja pacjentów dorosłych: Przygotowanie ortodontyczne pacjentów dorosłych do leczenia odtwórczego (wykonania koron, licówek, mostów, implantów), aby umożliwić uzyskanie najlepszych efektów tego leczenia, które nie byłyby możliwe bez wcześniejszego zastosowania leczenia ortodontycznego.

Prezentacja przypadków.

 • Analizowane będą przypadki pacjentów dorosłych, nieekstrakcyjne i ekstrakcyjne. 

Procedury: „slenderisingu”, „slicingu” i „strippingu” zębów.

 • Zabiegi te mogą być niekiedy wykonywane zamiast ekstrakcji w sytuacjach granicznych „konieczność ekstrakcji – brak konieczności ekstrakcji” oraz przy leczeniu kamuflażowym
 • u pacjentów nastoletnich i dorosłych z umiarkowaną kl. III lub kl. II. Mogą też być wykorzystywane przy korekcji linii pośrodkowych.
 • Są stosowane zamiast ekstrakcji przedtrzonowców, pozwalając na zyskanie w każdym z kwadrantów około 3,5 mm przestrzeni

Prezentacja przypadków.

Analizowane będą trudne przypadki kliniczne leczone z wykorzystaniem technik strippingu i slicingu dla rozwiązania pojawiających się problemów. 

Dzień 3:

Wykład: 

Analiza terapii miniśrubami ortodontycznymi stosowanymi dla uzyskania różnych rodzajów tymczasowego zakotwienia kostnego przy różnych rodzajach przemieszczeń zębów, w tym bardzo trudnej intruzji trzonowców.

 • Plusy i minusy miniśrub (znanych także jako TAD: Temporary Anchorage Device – elementy zakotwienia tymczasowego).

Zamki samoligaturujące – przypadki kliniczne demonstrujące: 

 • Plusy i minusy tych zamków
 • Porównanie filozofii „pasywnej” z „aktywną”.

Stosowanie elementów „bite ramp”.

 • Stosowane w przypadkach kl. II podkl. II ze zgryzem głębokim: służą

 • do otwierania zgryzu, aby możliwe było wczesne zakładanie aparatu w łuku dolnym. Jednocześnie, w początkowej fazie niwelacji łuków, wspomagają one doprzednie wysuwanie żuchwy, co umożliwia wczesną korekcję ortopedyczną wad klasy II ze zgryzem głębokim.
 • Inne zastosowania elementów „bite ramp”, w trudnych sytuacjach, np. korekcji zgryzu przewieszonego.

Prezentacja przypadków: przypadki ilustrujące powyższe tematy. 

Faza finalizacji leczenia.

Ćwiczenie demonstracyjne: 

 • zdejmowanie aparatu;
 • zakładanie stałego retainera z drutu. 

Przegląd materiału i pytania

 

Informacje organizacyjne o kursach:   

Cena każdej z sesji (obejmuje przerwy kawowe i lancze serwowane w hotelu Intercontinental): 2690 zł. 

 Cena obniżona 2590 zł dla płatności dokonywanych:

1. w ciągu dwóch tygodni od daty zapisu (wypełnienia formularza zgłoszenia) - dotyczy tylko sesji 1.

2. nie później, niż na cztery tygodnie przed datą rozpoczęcia kursu - dotyczy sesji 2 - 5..

Cena dla lekarzy powtarzających daną sesję: 2450 zł.

Cena netto dla studentów - członków Klubu Larry Brown Orthodontics  2350 zł.

- Opłata kaucyjna za typodont oraz podstawowe materiały warsztatowe zużywane podczas wszystkich sesji wynosi 250 zł (kwota ta nie obejmuje aparatu podniebiennego NiTi i preformowanego „sliding yoke'u”). Kwota 250 zł zostanie zwrócona uczestnikom po ukończeniu wszystkich pięciu sesji (będzie odliczona od ceny sesji piątej).

-Termoaktywne aparaty podniebienne używane na warsztatach trzeciej sesji: będą one wypożyczone uczestnikom podczas ćwiczeń warsztatowych. Uczestnicy mogą także zakupić na ćwiczenia nowe aparaty podniebienne i zachować je do użycia przy leczeniu pacjentów. Cena za aparat podniebienny wynosi 177 zł (44€);

- Uczestnicy przed poszczególnymi sesjami powinni zaopatrzyć się we wszystkie potrzebne narzędzia ortodontyczne, aby mieć możliwość pełnego uczestnictwa w warsztatach (narzędzia, oczywiście, będą później wykorzystywane podczas leczenia pacjentów). Dla wygody uczestników kursu są one dostępne w www.LBOrthodontics.com w znacznie obniżonych cenach, aby ułatwić rozpoczęcie leczenia ortodontycznego. W razie pytań odnośnie niezbędnych na kursie narzędzi prosimy o kontakt: +48 34 36 63 595 lub +48 602 71 73 58.  Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: www.LBOrthodontics.com.  

Zamówione narzędzia zostaną przesłane lub dostarczone na pierwszą sesję. Narzędzia i materiały ortodontyczne stosowane w systemie leczenia doktora Larry'ego Browna zawsze mogą być zamawiane na kursie lub on-line

- Wysoce zalecane jest, aby uczestnicy kursu zakupili podręcznik do ortodoncji: The Art of Modern Orthodontics (Sztuka nowoczesnej ortodoncji) autorstwa wykładowcy, dr. Larry'ego Browna. Każdy uczestnik kursu powinien przeczytać tę 700-stronicową książkę i traktować ją jako uzupełnienie zajęć kursu Orthodontic Training Seminars, oraz źródło wiedzy na przyszłość. Jest to jedyny dostępny na rynku podręcznik oferujący obszerną i zweryfikowaną przez czas wiedzę o wszystkich aspektach leczenia przy użyciu aparatu łuku prostego systemem doktora Browna. Wszystkim uczestnikom kursów dr. Browna oferujemy podręcznik w obniżonej cenie. 

Informacje i zapisy:  

 Zapisy oraz informacje w językuy angielskim i polskim: Rajmund Chmielewski: info@LBOrthodontics.com tel: +48 602 717 358

Kontakt z dr. Larry'm Brownem dr.larry.brown@belgacom.net                                                

 

3 - 5 października 2020 r.  UWAGA: ZMIANA TERMINU!