Nowość, sezon 2019 - 2020 Dr. Larry Brown: Szkolenia Ortodontyczne z zakresu aparatu łuku prostego, Warszawa

Printer-friendly version
Place: 
Hotel Intercontinental Warszawa
City: 
warszawa
Country: 
Poland
Dates: 
Sat 6 Apr 2019
Sun 7 Apr 2019
Mon 8 Apr 2019
Fri 14 Jun 2019
Sat 15 Jun 2019
Sun 16 Jun 2019
Fri 4 Oct 2019
Sat 5 Oct 2019
Sun 6 Oct 2019
Fri 6 Dec 2019
Sat 7 Dec 2019
Sun 8 Dec 2019
Fri 10 Jan 2020
Sat 11 Jan 2020
Sun 12 Jan 2020

Nowość, sezon 2019 - 2020 Dr. Larry Brown: Szkolenia Ortodontyczne z zakresu aparatu łuku prostego, Warszawa 

Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych przy zastosowaniu aparatu łuku prostego

Kurs składa się z pięciu odrębnych trzydniowych sesji (łącznie obejmuje 15 dni). 

Orthodontic Training Program  to seria wszechstronnych szkoleń z zakresu ortodoncji, przeznaczonych dla dentystów ogólnych i ortodontów, którego zakres obejmuje tematykę stosowania aparatu łuku prostego. Ten kompletny program umożliwia uczestnikom opanowanie Sztuki Nowoczesnej Ortodoncji: umiejętności rozpoznawania problemów ortodontycznych powstających
u ich pacjentów, prawidłowego ich diagnozowania oraz leczenia pacjentów zgodnie z  najwyższymi standardami ortodontycznymi i estetycznymi. Aparat łuku prostego (i jego odmiany) jest obecnie najpopularniejszym stałym aparatem ortodontycznym. Dzięki temu aparatowi dentysta zachowuje absolutną kontrolę nad leczeniem ortodontycznym. Stosując w leczeniu system doktora Browna, lekarz może u swoich pacjentów: 1. osiągnąć estetyczną harmonię twarzy, warg, szczęk
i zębów;   2. przeprowadzić leczenie większości młodszych pacjentów bez ekstrakcji, wykorzystując modyfikację wzrostu;   3. doprowadzić do optymalnej okluzji;   4. uzyskać piękny uśmiech i ładny wygląd twarzy. System doktora Browna został zweryfikowany wieloletnim użytkowaniem, jest stosowany z powodzeniem przez tysiące lekarzy na całym świecie. 

Dla Państwa wygody, aby wspomóc Państwa w początkowym okresie kariery ortodontycznej, LBOrthodontics oferuje możliwość zakupu wszystkich narzędzi potrzebnych do ćwiczeń warsztatowych na szkoleniu i niezbędnych do rozpoczęcia ortodontycznego leczenia pacjentów systemem doktora Browna.  

Program i terminarz kursu 

Lokalizacja:  Warszawa, hotel Intercontinental (ul. Emilii Plater 49).

Uwaga: hotel oferuje uczestnikom kursu preferencyjne ceny noclegów, prosimy o kontakt
z działem rezerwacji hotelu, podając hasło „LBO”. 

Terminy (zawsze sobota - poniedziałek): 

Sesja 1. 6 - 8 kwietnia 2019 r.

Sesja 2.  14 - 16 czerwca 2019 r.

Sesja 3.  4 – 6 października 2019 r.

Sesja 4.  6 - 8 grudnia 2019 r.

Sesja 5.  10 -12 stycznia 2020 r. 

Godziny zajęć każdej z trzydniowych sesji: dzień 1.: 9:30 - 17:15; dzień 2.: 9.00 – 17.00; dzień trzeci.: 9.00 – 16.00. 
Dr Brown, każdego dnia po zajęciach, daje lekarzom uczestniczącym w kursie możliwość zadawania pytań oraz konsultowania przypadków i uzyskiwania pomocy w razie problemów w leczeniu. 

Sesja 1:     6 – 8 kwietnia 2018 r.   (sobota, niedziela, poniedziałek)                    

Ta trzydniowa sesja została zorganizowana tak, by uczestniczący w niej lekarze zrozumieli działanie aparatu łuku prostego i dowiedzieli się dzięki czemu tak dobrze pełni swoją rolę.

Uczestnicy poznają:

 • Prawidłowe techniki pracy z aparatem łuku prostego: przyklejanie zamków metodą bezpośrednią oraz zakładanie pierścieni na trzonowce.
 • Różne schematy pozycjonowania zamków, które przy leczeniu różnego rodzaju wad zgryzu są stosowane dla uzyskania pożądanych rezultatów.
 • System łuków aparatu łuku prostego:

Termoaktywne łuki niklowo - tytanowe (HA NiTi) oddziałują najbardziej optymalnymi spośród dostępnych obecnie sił, są superelastyczne i pozwalają uzyskiwać najlepsze efekty. Są używane z początkowej fazie leczenia, podczas niwelacji łuków zębowych oraz w późniejszej fazie - fazie finalizacji.

Łuk stalowy 19x25 – „łuk pracujący: stosowany w fazie, w której zęby
są przemieszczane przy pomocy większych sił.

 • Jak zakładać, dobierać i dopasowywać łuki.
 • Podstawowe elementy pomocnicze aparatu łuku prostego.
 • Narzędzia stosowane w systemie leczenia doktora Browna.

Ćwiczenia warsztatowe obejmujące:

 • zakładanie zamków
 • zakładanie pierścieni i rurek na trzonowce
 • zakładanie różnego rodzaju separatorów
 • zakładanie ligatur elastomerowych
 • zakładanie sprężynek otwartych
 • zakładanie sprężynek służących do zamykania przestrzeni (zamkniętych)
 • zakładanie łańcuszków elastycznych
 • zakładanie wyciągów wewnątrzustnych
 • wykonywanie dogięć bend-back w okolicy trzonowców
 • dowiązywanie łuków.  

Dzień 1

Wykład: Aparat łuku prostego.

Przyklejanie zamków zapewniające sukces” – stosowanie systemu pozycjonowania zamków doktora Browna.

 • W jaki sposób i dlaczego system ten działa tak dobrze. 
 • Omówienie, wprowadzenie i wideoprezentacja przyklejania zamków oraz cementowania pierścieni i przyklejania rurek na trzonowce przy użyciu materiałów światłoutwardzalnych.
 • Podstawy biomechaniki aparatu łuku prostego.
 • Zakładanie łuków używanych w fazie niwelacji i szeregowania większości przypadków ortodontycznych.
 • Demonstracja stosowanych narzędzi.   
 • Film instruktażowy prezentujący przeprowadzenie tych procedur na pacjencie.

Ćwiczenia warsztatowe na typodontach: Na typodontach zostaną wykonane następujące ćwiczenia: 

 • Zakładanie zamków oraz pierścieni i rurek na trzonowce (przy użyciu jednoskładnikowych klejących materiałów światłoutwardzalnych).
 • Zakładanie i dopasowywanie łuków stosowanych w fazie niwelacji i szeregowania większości przypadków.
 • Zakładanie ligatur elastomerowych dowiązujących łuk do zamków.

Dodatkowe ćwiczenia na typodontach:

 • Zakładanie separatorów elastomerowych, przygotowujących do zakładania pierścieni.
 • Zakładanie sprężynek otwartych. 
 • Zakładanie sprężynek zamkniętych (służących do zamykania szpar).
 • Zakładanie łańcuszków elastycznych.
 • Wykonywanie dogięć bend-back w okolicy trzonowców. 

Dzień 2

Ćwiczenia warsztatowe na typodontach:

 • Dokończenie ćwiczeń z dnia 1 

Wykład:

 • Łuk stalowy 19x25:łuk pracujący.
 • Biomechanika i zastosowanie wewnątrzustnych wyciągów klasy II i klasy III do korekcji wad zgryzu i do zamykania przestrzeni w przypadkach ekstrakcyjnych.
 • Wyciągi specjalne” używane do specjalnych zastosowań, takich jak zaguzkowywanie zgryzu lub domykanie zgryzu otwartego.
 • Biomechanika sił klasy I: siły oddziałujące w obrębie jednego łuku, wykorzystywane do zamykania przestrzeni.  
 • Wyciągi klasy I
 • Sprężynki zamknięte NiTi
 • Łańcuszki elastyczne.

Ćwiczenia warsztatowe ta typodontach:

 • Zakładanie łuku stalowego 19x25 na łuk szczęki.
 • Zakładanie na typodont wyciągów klasy I, II i III oraz „wyciągów specjalnych.
 • Zakładanie 200-gramowej sprężynki zamkniętej NiTi służącej do obustronnego zamykania przestrzeni metodą masową („en masse”). 

Dzień 3

Wykład:

Prezentacja przypadków klinicznych: prezentacje przypadków klinicznych demonstrują jak stawiać diagnozę i jak następnie, „krok po kroku”, prowadzić leczenie typowych, codziennie zgłaszających się do gabinetów, pacjentów ortodontycznych.

 • Przypadki pacjentów w fazie uzębienia mieszanego i w wieku nastoletnim:

Leczenie pacjentów z wadami kl. II i kl. III przy użyciu aparatu łuku prostego, łuków i wyciągów wewnątrzustnych.

 • Leczenie przypadku ekstrakcyjnego przy wykorzystaniu „mechaniki poślizgu" w kl. I oraz masowego zamykania przestrzeni. 

Podczas każdej sesji zaprezentowane zostaną przypadki autentycznych pacjentów, które zademonstrują zmiany zachodzące podczas kolejnych miesięcy leczenia pod wpływem zastosowanych sił. Przypadki te stanowią instruktaż odnośnie stawiania diagnozy i planowania mechaniki leczenia oraz ułatwiają zobrazowanie przebiegu oraz efektu leczenia ortodontycznego przed samodzielnym rozpoczęciem leczenia. W oparciu o te przypadki dr Brown omówi:

 • Podstawy teorii ludzkich wzorców wzrostu oraz powstawania wad zgryzu. 
 • „Diagnoza estetyczna” dra Browna
 • Ocena modelu diagnostycznego 
 • Uproszczona i łatwa w użyciu analiza rentgenowskiego zdjęcia cefalometrycznego i szkicu cefalometrycznego
 • Podstawy biomechaniki wykorzystywanej w leczeniu
 • Szczegóły mechaniki zastosowanej w rzeczywistości w leczeniu danego pacjenta
 • Potencjalne problemy, na które należy zwracać uwagę podczas leczenia
 • Finalizacja leczenia przypadków zapewniająca uzyskanie optymalnej okluzji oraz harmonii estetycznej twarzy, szczęk i zębów. 

Po ukończeniu sesji 1 wszyscy uczestniczący w niej dentyści, nawet ci, którzy nigdy wcześniej nie zakładali, ani nie stosowali aparatów łuku prostego, będą już potrafić planować, jak należy stosować te aparaty, aby skutecznie korygować wady zgryzu będą potrafili lepiej diagnozować pacjentów przed rozpoczęciem leczenia - będą mieć umiejętności pozwalające na rozpoczęcie leczenia ortodontycznego.

 

Sesja 2:  14 - 16 czerwca 2019 r.  (piątek, sobota, niedziela)

Pierwsza połowa dnia 1:

Wykład:

Cefalometria

 • Jak interpretować cefalometryczne zdjęcia rentgenowskie i wyniki analizy cefalometrycznej.
 • Omówienie i instruktaż wykonywania szkiców cefalometrycznych i analizy cefalometrycznej.

Ćwiczenia warsztatowe:

 • Uczestnicy wykonają ćwiczenie wykonywania szkicu cefalometrycznego i analizy cefalometrycznej .

Wykład:

 • Diagnoza estetyczna: „Analiza Estetyczna” połączona z analizą cefalometryczną. 

Druga połowa dnia 1 i dzień 2:

Wykład:

 • Leczenie ortodontyczne pacjentów nastoletnich.
 • Prezentacja przypadków klinicznych ilustrujących: stawianie diagnozy, planowanie leczenia, mechanikę i biomechanikę leczenia przypadków pacjentów w wieku nastoletnim, z wadami kl. II i zgryzem głębokim, wadami kl. II i zgryzem otwartym oraz wadami kl. III, u których zastosowano aparat łuku prostego i międzyszczękowe wyciągi elastyczne.

Wykład:

 • Omówienie, instruktaż i prezentacja na żywo dopasowywania łuków stalowych 19x25.
 • Biomechanika łuku roboczego.

Ćwiczenia warsztatowe na typodontach:

Dopasowywanie łuku stalowego 19x25 z haczykami:

 • Formowanie łuku.

     Wykonywanie „dogięcia kołyskowego”. 

     Torkowanie i odtorkowywanie łuku. 

Ćwiczenia warsztatowe:

 • Demonstracja stosowania „lock-stopów” służących do zatrzymywania zębów, a także do ich przesuwania wzdłuż łuku, gdy są stosowane łącznie z otwartymi sprężynkami NiTi.

Prezentacja przypadków klinicznych pacjentów, których leczenie przeprowadzono przy zastosowaniu tych prostych technik mechanicznych służących do przemieszczania zębów. 

Dzień 2:

Pierwsza część dnia 2:

Wykład:

 • Kontynuacja: leczenie pacjentów w wieku nastoletnim 

Druga część dnia 2 i dzień 3:

Wykład:

 • Leczenie ekstrakcyjne wad zgryzu kl. I i kl. II u pacjentów dorosłych:
 • Objaśnienie i omówienie tematu zamykania przestrzeni przy użyciu „mechaniki poślizgu" siłami kl. I, kl. II i kl. III.
 • Kamuflażowe leczenie kl. II
 • Omówienie biomechaniki zamykania przestrzeni
 • Różne sytuacje zakotwienia.
 1. Zakotwienie maksymalne
 2. Zakotwienie umiarkowane
 3. Zakotwienie minimalne
 • Jak uzyskać zakotwienie
 • Masowe (en masse) zamykanie przestrzeni
 • Dystalizacja kłów w pierwszej kolejności przy użyciu sprężynek zamkniętych i wewnątrzustnych wyciągów kl. I.
 • Teoria 10-godzinnego oddziaływania siły: idea ta jest wykorzystywana przy przemieszczaniu zębów oraz dla uzyskania prawidłowego zakotwienia.

Ćwiczenie warsztatowe na typodontach: zakładanie 200 g sprężynki zamkniętej od 1. trzonowca do kła lub przedtrzonowca, w celu zamknięcia szpary.

Prezentacja przypadków klinicznych:

Przypadki ekstrakcyjne kl. I

Ekstrakcyjne leczenie kamuflażowe kl. II.

 • Stosowanie różnych systemów zakotwienia   
 • Wewnątrzustne wyciągi kl. I i kl. II stosowane w przypadkach ekstrakcyjnych.
 • Stosowanie sprężynek zamkniętych NiTi
 • Stosowanie łańcuszków elastycznych

Sesja 3:  4 – 6 października 2019 r.  (piątek, sobota, niedziela)

Dzień 1 i 2

Wykład:

 • Zastosowanie łuków intruzyjnych (otwierających zgryz) w przypadkach uzębienia mieszanego: beta-tytanowy (β-Ti) łuk intruzyjny 16x22. Łuki intruzyjne 16x22 β-Ti są wykorzystywane do intruzji siekaczy, otwierania zgryzu i niwelacji łuków u pacjentów w fazie uzębienia mieszanego
 • Zastosowanie łuków NiTi z odwróconą krzywą Spee (RCS) w przypadkach zgryzu głębokiego u pacjentów nastoletnich i dorosłych. Preformowane łuki NiTi RCS są wykorzystywane do intruzji siekaczy, otwierania zgryzu i niwelacji łuków zębowych u pacjentów nastoletnich i dorosłych. 
 • Omówiony i porównany z nimi zostanie także łuk utility 16x16. 

Wykład:

Omówienie zagadnienia stosowania termoaktywnych niklowo-tytanowych (HA NiTi) ekspanderów podniebiennych oraz termoaktywnych niklowo-tytanowych (HA NiTi) rotatorów trzonowców -

 • aparatów prefabrykowanych i fabrycznie zaprogramowanych dla uzyskania automatycznej ekspansji podniebienia, dystorotacji i dystalizacji trzonowców.
 • Ich zakładanie w jamie ustnej jest łatwe.
 • Po założeniu nie wymagają żadnych regulacji.
 • Z punktu widzenia biomechaniki: oddziałują optymalną, biologiczną, aktywowaną termicznie siłą, w przeciwieństwie do dużych sił pochodzących od elementów stalowych.

Ćwiczenia warsztatowe na typodontach:

 • Wykonywanie i zakładanie łuku intruzyjnego 16x22 β-Ti. 
 • Zakładanie termoaktywnego niklowo-tytanowego podniebiennego rotatora trzonowców.
 • Demonstracja zakładania łuku z odwróconą krzywą Spee (RCS) 17x25 NiTi. 

Wykład:

 • Prezentacja przypadków klinicznych pacjentów w fazie uzębienia mieszanego wczesnej do środkowej, ze zgryzem głębokim (którego korekcję - otwarcie - uzyskano przy zastosowaniu łuków intruzyjnych) oraz ze zgryzem otwartym.
 • Prezentacja przypadków pacjentów w wieku nastoletnim, u których zastosowano łuki NiTi z odwróconą krzywą Spee do otwarcia zgryzu i niwelacji łuków zębowych. 
 • Prezentacja przypadków klinicznych pacjentów w fazie uzębienia mieszanego wczesnej i środkowej, z poważnymi wadami zgryzu, u których, jednocześnie z aparatem łuku prostego, zastosowano, w roli stałych aparatów czynnościowych, termoaktywne aparaty podniebienne NiTi, pozwalające uzyskać modyfikację wzrostu oraz korekcję dysfunkcji tkanek miękkich i szkieletu. System ten, w sposób zgodny z biologią, zapewnia ekspansję podniebienia i dystalizację zębów trzonowych podczas niwelacji i szeregowania łuków zębowych.
 • Zastosowanie wyciągów elastycznych kl. II i kl. III do finalizowania korekcji szkieletowych i zębowych wad zgryzu. 

Dzień 3

Wykład:

Leczenie ekstrakcyjne wad kl. III: Kamuflażowe leczenie ekstrakcyjne kl. III.

 • Objaśnienie i omówienie tematu zamykania przestrzeni przy użyciu „mechaniki poślizgu” siłami kl. I, kl. II i kl. III.
 • Kamuflażowe leczenie kl. III
 • Wykład na temat biomechaniki zamykania przestrzeni w przypadkach kl. III.
 • Omówienie sytuacji wymagających różnych typów zakotwienia.
 • Jak uzyskać zakotwienie. 
 • Zamykanie przestrzeni metodą masową (en masse).
 • Dystalizacja kłów w pierwszej kolejności.
 1. Biomechanika sił klasy I – sił oddziałujących w obrębie jednego łuku, wykorzystywanych przy zamykaniu przestrzeni.
 2. Wyciągi wewnątrzustne klasy I.
 3. Sprężynki zamknięte NiTi
 4. Łańcuszki elastyczne.

Prezentacja przypadków klinicznych kamuflażowego leczenia ekstrakcyjnego wad kl. III.

 

Sesja 4:  6 - 8 grudnia 2019 r.   (piątek, sobota, niedziela)

1. Połowa dnia 1:

Wykład: leczenie ortodontyczne łączone z zabiegami chirurgii w obrębie tkanek jamy ustnej.   

 • Omówienie najczęściej obecnie stosowanych zabiegów chirurgii ortognatycznej.
 1. Złamanie szczęki Lefort I
 2. Obustronna strzałkowa osteotomia żuchwy
 3. Kortykotomia (ekspansja chirurgiczna) podniebienia
 4. Genioplastyka
 • Jak zdiagnozować i jak odróżniać przypadki chirurgiczna od przypadków niewymagających interwencji chirurgicznej.
 • Pułapki, których należy unikać: są nimi przypadki o ukrytych rzeczywistych relacjach szkieletowych, które mogą wprowadzać lekarzy w trudne sytuacji kliniczne.
 • Postępowanie z pacjentami ortodontycznymi wymagającymi leczenia chirurgicznego (przypadki takie leczy się inaczej, niż standardowe przypadki ortodontyczne): Wada, którą u dziecka można w prosty sposób skorygować wykorzystując modyfikację wzrostu, u pacjenta dorosłego prowadzi do konieczności wykonania zabiegu chirurgicznego.
 • Zabiegi chirurgii szczękowo-twarzowej są łączone z leczeniem ortodontycznym, co pozwala na korygowanie wszystkich typów poważnych problemów zębowo-twarzowych..
 • Zabiegi chirurgiczne są wykorzystywane w leczeniu wad ortodontycznych nasilonych w takim stopniu, że ani modyfikacja wzrostu, ani ekstrakcyjne leczenie kamuflażowe nie umożliwia uzyskania rozwiązania akceptowalnego pod względem prawidłowości relacji zębowych i zgryzowych oraz pod względem estetycznym.
 • Metody chirurgiczne są wykorzystywane do korekcji problemów szkieletowych szczęk i/lub problemów dotyczących obszaru zębowo-zębodołowego.
 • Obie szczęki oraz bródka mogą być przemieszczane we wszystkich 3 kierunkach przestrzeni.

Prezentacja przypadków:

Przypadki pacjentów, u których przeprowadzono leczenie ortodontyczne połączone z zabiegami chirurgii szczękowo-twarzowej. 

2. połowa dnia 1 i dzień 2:

Wykład: Trudne przypadki ekstrakcyjne

 • Kontynuacja objaśniania i omawiania tematu zamykania przestrzeni przy użyciu sił kl. I, kl. II i kl. III.

Prezentacja trudnych przypadków ekstrakcyjnych wymagających różnych typów zakotwienia,
a które pozwalają porównać stosowanie:

 • wyciągów wewnątrzustnych, sprężynek zamkniętych NiTi i łańcuszków elastycznych;
 • wyciągów kl. I, II i III w tych trudnych przypadkach ekstrakcyjnych; 
 • miniśrub (elementów zakotwienia tymczasowego) stosowanych w roli dodatkowego zakotwienia. 

Ćwiczenia warsztatowe:

Omówienie, demonstracja na żywo lub wideodemonstracja wewnątrzustnego osadzania miniśrub.

 • Osadzenie miniśruby na typodoncie.
 • Demonstracja elementów „Bite Ramp 

Dzień 3:

Prezentacja przypadków

 • Przypadki pacjentów z wadą klasy II, o twarzach wydłużonych, w fazie uzębienia mieszanego, których leczenie przeprowadzono przy wykorzystaniu aparatu łuku prostego, termoaktywnych aparatów podniebiennych NiTi, headgearu potylicznego i korektora NiTi kl. II.
 • Stosowanie korektora NiTi kl. II (NCC) do korekcji kl. II u pacjentów niewspółpracujących.

Ćwiczenie demonstracyjne:

 • Demonstracja dopasowywania niklowo-tytanowego aparatu korektor kl. II (NCC): jest to stały aparat ortodontyczno - ortopedyczny, montowany na aparacie łuku prostego - stosowany dla modyfikacji wzrostu żuchwy i szczęki.

Ćwiczenie warsztatowe na typodontach i demonstracje

 • Zakładanie haczyków Kobayashi (Kobi)
 • Zakładanie ligatur metalowych
 • Nadawanie łukowi stalowemu 19x25 dodatkowego torku przy pomocy „klucza do torkowania".

Ćwiczenie demonstracyjne i użytkowanie:

 • przyklejanych przyczepów „cleatów”
 • haczyki zaciskane
 • Stopy zaciskane

 

Sesja 5:  10 - 12 stycznia 2020 r.  (piątek, sobota, niedziela)

Dzień 1

Dystalizacja trzonowców.

Dystalizacja trzonowców przy użyciu stałego aparatu wewnątrzustnego:

 • Stały system zakotwienia wykorzystujący płytkę podniebienną: wykonywany w laboratorium, wykorzystuje +300-gramowe sprężyny dystalizujące trzonowce oraz płytkę podniebienną, która zapewnia zakotwienie przeciwdziałające efektom siły reakcji sprężyn.
 • Miniśruby/miniimplanty, które zapewniają „szkieletowe, czyli kostne zakotwienie” wobec sił reakcji powstających w systemie dystalizacji trzonowców wykorzystującym aparat łuku prostego oraz 300-gramowe otwarte sprężynki NiTi ściśnięte lock-stopami.
 • Aparat „sliding yokei wyciągi kl. II, jako system dystalizacji trzonowców.
 • Dystalizatory trzonowców wykorzystujące sprężynki otwarte, lock-stopy i wyciągi kl. II.

Dystalizacja trzonowców: metoda zewnątrzustna:

 • Headgeary (karkowy i łączony) zastosowane jednocześnie z wewnątrzustnym termoaktywnym ekspanderem podniebiennym NiTi.

Prezentacja przypadków klinicznych demonstrujących zastosowanie powyższych technik.

Ćwiczenie warsztatowe na typodoncie

 • Omówienie, instruktaż, biomechanika, pokaz na żywo stosowania i zakładania aparatu sliding yoke/jig” służącego do dystalizacji trzonowców u pacjentów w późnej fazie uzębienia mieszanego. Zostaną przeprowadzone dwie demonstracje: 1. „preformowanych sliding yoke'ów”; 2. sliding yoke'u wykonanego z odcinka drutu stalowego, przy użyciu kleszczy do doginania pętli. Uczestnicy kursu otrzymają filmy prezentujące te techniki. 1. Uczestnicy mogą zakupić preformowane sliding yoke'i i założyć je na typodont z wyciągami kl. II. 2. Wykonanie sliding yoke'ów z odcinka drutu, przy użyciu kleszczy do doginania pętli. 

Dzień 2:

Wykład:

Wszechstronne leczenie pacjentów dorosłych

Leczenie nieekstrakcyjne pacjentów dorosłych.

 • Jak „przewidzieć” prawidłowy efekt leczenia trudnego przypadku.
 • Pułapki, których należy unikać: są nimi przypadki o ukrytych rzeczywistych relacjach szkieletowych, które mogą wprowadzać lekarzy w trudne sytuacji kliniczne.

Ortodoncja pacjentów dorosłych: Przygotowanie ortodontyczne pacjentów dorosłych do leczenia odtwórczego (wykonania koron, licówek, mostów, implantów), aby umożliwić uzyskanie najlepszych efektów tego leczenia, które nie byłyby możliwe bez wcześniejszego zastosowania leczenia ortodontycznego.

Prezentacja przypadków:

 • Analizowane będą przypadki pacjentów dorosłych, nieekstrakcyjne i ekstrakcyjne. 

Procedury: slenderisingu, slicingui strippinguzębów.

 • Zabiegi te mogą być niekiedy wykonywane zamiast ekstrakcji w sytuacjach granicznych „konieczność ekstrakcji – brak konieczności ekstrakcji” oraz przy leczeniu kamuflażowymu pacjentów nastoletnich i dorosłych z umiarkowaną kl. III lub kl. II. Zastosowane zamiast ekstrakcji przedtrzonowców pozwalają na zyskanie w każdym z kwadrantów około 3,5 mm przestrzeni

Prezentacja przypadków:

Analiza trudnych przypadków leczonych z wykorzystaniem zabiegów „slicingu”i „strippingu”. 

Ćwiczenie warsztatowe na typodontach i demonstracje

 • Dogięcia stopień w górę/stopień w dół.
 • Dogięcia stopień do wewnątrz/stopień na zewnątrz. 

Dzień 3:

Wykład:

Analiza terapii miniśrubami ortodontycznymi stosowanymi dla uzyskania różnych rodzajów tymczasowego zakotwienia kostnego przy różnych rodzajach przemieszczeń zębów, w tym bardzo trudnej intruzji trzonowców.

 • Plusy i minusy miniśrub (znanych także jako TAD: Temporary Anchorage Device –  elementy zakotwienia tymczasowego).

Zamki samoligaturujące przypadki kliniczne demonstrujące:

 • Plusy i minusy tych zamków
 • Porównanie filozofii „pasywnej” z „aktywną”.
 • Demonstracja zamków samoligaturujących.

Stosowanie elementów „bite ramp.

 • Stosowane w przypadkach kl. II podkl. II ze zgryzem głębokim: służądo otwierania zgryzu, aby możliwe było wczesne zakładanie aparatu w łuku dolnym. Jednocześnie, w początkowej fazie niwelacji łuków, wspomagają one doprzednie wysuwanie żuchwy, co umożliwia wczesną korekcję ortopedyczną wad klasy II ze zgryzem głębokim.
 • Inne zastosowania elementów „bite ramp”, w trudnych sytuacjach, np. korekty zgryzu przewieszonego.

Prezentacja przypadków: przypadki ilustrujące powyższe tematy. 

Faza finalizacji leczenia.

Ćwiczenie demonstracyjne: 

 • zdejmowanie aparatu;
 • zakładanie stałego retainera z drutu. 

Przegląd materiału i pytania 

 

Informacje organizacyjne o kursach:  

Kurs prowadzony jest w języku angielskim, z tłumaczeniem konsekutywnym na język polski.

 • Cena za trzydniową sesję (obejmuje przerwy kawowe i lancze serwowane w hotelu Intercontinental): 2590 zł (do ceny pierwszej sesji należy doliczyć opłatę kaucyjną 250 zł, szczegóły poniżej). 

Rabaty od ceny podstawowej:

*         przy uiszczeniu pełnej płatności na min. 1 miesiąc przed kursem (uwaga: w przypadku sesji 1. – termin rabatowy to 2 miesiące przed kursem - do 6 lutego 2019 r.) – rabat 100 zł (cena z rabatem 2490 zł); 

*         dla lekarzy powtarzających daną sesję – rabat 240 zł (cena z rabatem 2350 zł);

*         dla studentów - członków Klubu Larry Brown Orthodontics - rabat 340 zł (cena z rabatem 2250 zł);

Rabaty nie sumują się.

*         Ostateczny termin wpłat za każdą z sesji upływa na dwa tygodnie przed jej rozpoczęciem  (sesja I: 23.03.2019 r.).

Płatności należy przelewać na dowolne z poniższych kont bankowych:
77 1030 0019 0109 8530 0037 7522 (Citi Handlowy)
88 1140 2004 0000 3102 4611 2077 (mBank)

Właściciel: Ling Plus Rajmund Chmielewski; Częstochowa, ul. Lechonia 5/39

UWAGA: w tytule przelewu prosimy koniecznie podawać
nazwisko uczestnika i datę kursu, którego wpłata dotyczy.
 

 • Opłata kaucyjna za typodont oraz podstawowe materiały warsztatowe zużywane podczas wszystkich sesji wynosi 250 zł (kwota ta nie obejmuje aparatu podniebiennego NiTi używanego na sesji 3). Kwota ta zostanie zwrócona uczestnikom po ukończeniu wszystkich pięciu sesji (zostanie odliczona od ceny sesji piątej). Typodont pozostaje własnością Uczestnika kursu. 
 • Termoakytwne aparaty podniebienne używane na warsztatach sesji trzeciej: będą one wypożyczone uczestnikom podczas ćwiczeń warsztatowych. Uczestnicy mogą także zakupić na ćwiczenia nowe aparaty podniebienne i zachować je do użycia przy leczeniu pacjentów. Cena aparatu podniebiennego wynosi 177 zł, a preformowanego aparatu sliding yoke na sesję 5. – 65 zł. Aparaty te powinny zostać zamówione na min. 2 miesiące przed trzecią i piątą sesją kursu (odpowiednio: do 6.08.2019 r. i 10.11.2019 r.). 
 • Uczestnicy przed poszczególnymi sesjami powinni zaopatrzyć się we wszystkie potrzebne narzędzia ortodontyczne, aby mieć możliwość pełnego uczestnictwa w warsztatach (narzędzia, oczywiście, będą później wykorzystywane podczas leczenia pacjentów).
  Dla wygody uczestników kursu są one dostępne u organizatorów – LBOrthodontics -
  w znacznie obniżonych cenach, aby ułatwić rozpoczęcie leczenia ortodontycznego. Lista niezbędnych narzędzi będzie podawana przed poszczególnymi sesjami. Zamówione narzędzia zostaną przesłane lub dostarczone na pierwszą sesję. Narzędzia i materiały ortodontyczne stosowane w systemie leczenia doktora Larry'ego Browna zawsze mogą być zamawiane na kursie lub on-line. 
 • Wysoce zalecane jest, aby uczestnicy kursu nabyli podręcznik The Art of Modern Orthodontics (Sztuka nowoczesnej ortodoncji) autorstwa wykładowcy,
  dr Larry'ego Browna. Każdy uczestnik kursu powinien przeczytać tę 700-stronicową książkę
  i traktować ją jako uzupełnienie zajęć kursu Orthodontic Training Seminars, oraz źródło wiedzy na przyszłość. Jest to jedyny dostępny na rynku podręcznik oferujący obszerną
  i zweryfikowaną przez czas wiedzę o wszystkich aspektach leczenia przy użyciu aparatu łuku prostego systemem doktora Browna.

Wszystkim uczestnikom kursów dr Browna oferujemy podręcznik w cenie 750 zł (informacje o podręczniku: http://www.lborthodontics.com/7,7,ksiazki.html). 

Informacje i zapisy:
Zapisy oraz informacje w języku polskim lub angielskim:
Rajmund Chmielewski:
 info@LBOrthodontics.com tel: +48 34 36 63 595; +48 602 717 358

Kontakt z doktorem Larry'm Brownem dr.larry.brown@belgacom.net                                               

 

(piątek, sobota, niedziela)